Thuis in uw branche

Update doorontwikkeling Horizontaal toezicht

  • Publicatiedatum: 14-2-2020
Administratie

Eind januari heeft SRA gesproken met het Managementteam van de Belastingdienst over de doorontwikkeling van HT en communicatie daarover met de SRA-leden.

Zoals we eerder aan u hebben laten weten, hebben interne en externe (waaronder die van SRA) consultatie een aantal suggesties voor veranderingen in het horizontaal toezicht opgeleverd.

Belangrijke wijzigingen zullen zijn: de looptijden van de convenanten, differentiatie van het toezicht op basis van de opdracht en kwaliteit en wijzigen status en werking vooroverleg in combinatie met de koepels. De Belastingdienst is ook van plan om maatregelen door te voeren die de eenduidigheid – en daarmee de kwaliteit - van het horizontaal toezicht verder bevorderen. De uitgangspunten van horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners veranderen niet. De Belastingdienst wil werken op basis van transparantie, gerechtvaardigd vertrouwen en wederzijds begrip.

Wat betekenen de wijzigingen voor u?

De loop van dit jaar zal gebruikt worden om u te informeren over de wijzigingen en de betekenis daarvan voor u als fiscaal dienstverlener, voor het convenant en mogelijkerwijs voor uw klanten. Vanuit de Belastingdienst zal de relatiebeheerder het voortouw nemen. Ook SRA zal in de tweede helft van 2020 ledenbijeenkomsten in het land inplannen om de implicaties van wijzigingen en veranderingen met u te bespreken.

Bekijk het Dossier Horizontaal Toezicht