Thuis in uw branche

Update Handboek Kwaliteit Variant 2

  • Publicatiedatum: 30-6-2021
Administratie

Het Handboek Kwaliteit Variant 2 is geactualiseerd. Dit Handboek Kwaliteit is van toepassing op kantoren met NVKS-opdrachten, die vrijwillige controleopdrachten uitvoeren en waarop het verlicht regime niet van toepassing is.

Aanleiding voor het actualiseren van het Handboek Kwaliteit zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. In het handboek wordt ingegaan op deze wijzigingen en welke gevolgen deze ontwikkelingen voor uw kantoor hebben.

Met ingang van 21 mei 2020 zijn in verband met de implementatie van de 5e antiwitwasrichtlijn enkele bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast en is de wet aangevuld. Daarnaast is de implementatiewet UBO-registratie in 2020 aangenomen, waardoor op 27 september 2020 het UBO-register in werking is getreden. Voorts zijn – naar aanleiding van een consultatie op 15 september 2020 – de NVKS op onderdelen gewijzigd en is vanaf 1 januari 2021 de nieuwe PE-regeling (NVPE) op alle accountants van toepassing.

Naar het Handboek Kwaliteit Variant 2

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren