Thuis in uw branche

Update NBA Pilot Fraude

  • Publicatiedatum: 29-4-2021
Kantoor

Eind mei kunnen wij u pas nader berichten over de vragen die leven over de NBA Pilot Fraude. Zoals we eerder aankondigden heeft SRA binnen het platform nOOB overleg gehad over de (weerslag van de) onduidelijke kaders van de pilot ‘Rapporteren over fraude in de controleverklaring bij de jaarrekening 2020’. 

Verduidelijking

Op basis van dit overleg werd besloten de projectgroep Fraude te vragen om op korte termijn verdere verduidelijking van de pilotkaders te geven. Hiertoe zijn mede op basis van uw input vragen aangeleverd. In april zijn deze vragen besproken in de Stuurgroep Publiek belang.

In de loop van mei staat een afspraak gepland met de projectgroep Fraude en het NBA-bestuur voor verdere verduidelijking van de kaders.

Juiste balans

Wij hopen u dan zo snel mogelijk van nadere duiding te kunnen voorzien. Uw zorgen en vragen begrijpen we. We willen de juiste balans vinden tussen wat reëel is, en hoe we kunnen bijdragen aan de maatschappelijke verwachting dat wij allen meer accent op het onderwerp fraude gaan leggen.

Wat houdt de NBA-pilot ‘Rapporteren over fraude in de controleverklaring bij de jaarrekening 2020’ in?
De NBA heeft alle Wta-vergunninghouders aangeschreven en verzocht om voor vijf niet-OOB controlecliënten over fraude en andere non-compliance (risico’s) te gaan rapporteren in de controleverklaring bij de jaarrekening 2020. Daarnaast vraagt de NBA om ook voor vijf niet-OOB controlecliënten te rapporteren over de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de continuïteit. Bij SRA zijn veel vragen binnengekomen over deze uitvraag en pilot van de NBA.

Eerdere berichten over dit onderwerp: