Thuis in uw branche

Update PH Opgaaf UBD met door Belastingdienst beantwoorde vragen

  • Publicatiedatum: 29-4-2024
Belastingdienst

De Belastingdienst heeft antwoord gegeven op door onder meer SRA gestelde vragen. Deze vragen en antwoorden gaan over de opgaaf UBD in btw-verlegd situaties en het gebruik van de opgegeven gegevens in de VIA. De praktijkhandreiking Opgaaf Uitbetaling bedragen aan derden is met deze vragen en antwoorden geactualiseerd.

Opgaaf UBD bij eenmanszaak met personeel

Een inhoudingsplichtige ondernemer moet altijd een opgaaf UBD doen voor betalingen ter zake van werkzaamheden verricht door een eenmanszaak als een factuur met btw-verlegd is uitgereikt. Dit geldt ook als personeel van de eenmanszaak deze werkzaamheden (deels) heeft verricht.

Opgaaf UBD bij eenmanszaak die arbeidskrachten inhuurt

Dit is anders in de situatie dat een eenmanszaak een factuur met btw-verlegd uitreikt en de werkzaamheden (deels) laat verrichten door arbeidskrachten die de eenmanszaak inhuurt. In dat geval hoeft de inhoudingsplichtige ondernemer geen opgaaf UBD te doen voor de werkzaamheden verricht door de ingehuurde arbeidskrachten.

Let wel, als de eenmanszaak inhoudingsplichtige is én de arbeidskrachten voor door hun verrichte werkzaamheden aan de eenmanszaak een factuur met btw verlegd uitreiken, moet de eenmanszaak een opgaaf UBD doen voor de betalingen aan de arbeidskrachten.

Let op! Stuurt de eenmanszaak een factuur waarop niet gespecificeerd is wie/wanneer gewerkt heeft en tegen welke bedragen? Dan moet de inhoudingsplichtige wel voor het gehele bedrag van de factuur een opgaaf UBD doen. Dat geldt ook als de eenmanszaak een factuur stuurt waarop niet gespecificeerd is welke vergoeding geldt voor verrichte werkzaamheden en welke vergoeding voor gebruik van machines en materieel. Ook in zo’n geval moet een opgaaf UBD gedaan worden voor het gehele bedrag van de factuur.

Opgaaf UBD en VIA

In de VIA worden alle opgaven UBD verwerkt als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Als dit niet de juiste rubriek is, moet de belastingplichtige dit zelf corrigeren naar bijvoorbeeld winst uit onderneming (WUO). De Belastingdienst heeft aangegeven dat deze werkwijze niet tot extra vragenbrieven leidt.

In verband met de vragen en antwoorden van de Belastingdienst is de praktijkhandreiking Opgaaf Uitbetaling bedragen aan derden (UBD) geactualiseerd. U vindt de geactualiseerde praktijkhandreiking hier.