Thuis in uw branche

Update praktijkhandreiking Instructie compliance officer

  • Publicatiedatum: 3-7-2023
Verrekijker

De praktijkhandreiking Instructie compliance officer, die zich richt zich op een nadere invulling van hoofdstuk 2 Compliancefunctie van het Handboek Kwaliteit, is geactualiseerd.

Als bijlage bij deze Instructie compliance officer is een voorbeeld werkprogramma compliance officer (CO) opgenomen. Hierbij kan worden gekozen uit vijf varianten. Deze varianten sluiten aan bij het -in mei 2023 geactualiseerde- Handboek Kwaliteit dat eveneens vijf varianten kent.

Ten opzichte van de vorige versies van het werkprogramma CO (daterend uit november 2021) zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en wijzigingen c.q. verduidelijkingen met betrekking tot relevante wet- en regelgeving sindsdien.


Naar de praktijkhandreiking