Thuis in uw branche

Update SRA-Praktijkhandreiking Wet normering topinkomens (WNT)

  • Publicatiedatum: 24-4-2024
Euro

Deze update bevat onder meer wijzigingen in de wetgeving, gewijzigde beleidsregels, nieuwe of gewijzigde sectorale bezoldigingsnormen en een gewijzigd controleprotocol. Tevens is de NBA-Alert 47 'Invloed intra-groep detachering op de controle van de WNT-verantwoording' van maart 2024 van belang voor de controle van de WNT-gegevens over 2023.