Thuis in uw branche

Verduidelijking kaders NBA Pilot Fraude en continuïteit nodig

  • Publicatiedatum: 30-3-2021
Beeldmerk Belangenbehartiging

SRA heeft verleden week binnen het Platform nOOB overleg gehad over de aangekondigde NBA-pilot ‘Rapporteren over fraude in de controleverklaring bij de jaarrekening 2020’. De NBA heeft in dat kader alle Wta-vergunninghouders aangeschreven en verzocht om voor vijf niet-OOB controlecliënten over fraude en andere non-compliance (risico’s) te gaan rapporteren in de controleverklaring bij de jaarrekening 2020.

Daarnaast vraagt de NBA om ook voor vijf niet-OOB controlecliënten te rapporteren over de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van de continuïteit. Bij SRA zijn veel vragen binnengekomen over deze uitvraag en pilot van de NBA.

Kaderen

Binnen het Platform nOOB is met de NBA-werkgroep Fraude gediscussieerd over de pilot. We hebben uw vragen ingebracht en met name gesproken over de (weerslag van de) onduidelijke kaders van de pilot. Het Platform nOOB constateerde dat de kaders in ieder geval nog verheldering behoeven. Besloten is om de Stuurgroep Publiek Belang te vragen om op korte termijn verdere verduidelijking van de pilotkaders te geven. Op basis van deze duiding kunnen we u dan verder informeren en eventueel adviseren.

Eerder publiceerden we het bericht Vragen SRA-leden over Pilot NBA.