Thuis in uw branche

Verlenging coulanceperiode schriftelijk vastleggen contracten en aanpassing 30%-regeling

  • Publicatiedatum: 24-3-2020
Administratie

Het coronavirus heeft grote impact op alle werkgevers. Daarom krijgen zij van het kabinet meer tijd om arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk vast te leggen volgens de geldende voorwaarden. Dit is nodig om de lage WW-premie te mogen toepassen.

De coulanceperiode is met drie maanden verlengd tot 1 juli 2020. Ook komt er een aanpassing van de maatregel die geldt voor meer dan 30% overwerk bovenop de contracturen. Dit staat in een persbericht dat de Belastingdienst aan de koepelorganisaties d.d. 23 maart heeft gestuurd.

Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. Deze wet heeft invloed op de WW-premie die werkgevers betalen. Voor werknemers met een vast arbeidscontract betalen werkgevers in de meeste gevallen de lage WW-premie, voor overige werknemers de hoge WW-premie. Bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd mag de lage WW-premie alleen toegepast worden wanneer het contract geen oproepcontract is, schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel werkgever als werknemer. Bij arbeidscontracten die uiterlijk 31 december 2019 zijn ingegaan, kan het zijn dat deze alsnog schriftelijk moeten worden vastgelegd.

Extra tijd voor ondernemers om contracten op orde te brengen

Met de maatregelen vanwege het coronavirus krijgen werkgevers nu langer de tijd om te controleren of bestaande arbeidscontracten voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn vastgelegd.

Gabriëlle van de Ven, Landelijk vaktechnisch coördinator Premieheffing bij de Belastingdienst licht toe: “De Belastingdienst realiseert zich dat werkgevers nu een bijzonder moeilijke tijd doormaken. Veel werkgevers hebben op dit moment te maken met aanzienlijk meer of minder werk. Dit vraagt veel van hen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat bestaande arbeidscontracten conform de administratieve vereisten voor de lage WW-premie zijn vastgelegd, maar er zijn werkgevers die hier nu geen tijd voor hebben. Daarom is de coulanceperiode voor het schriftelijk vastleggen van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd met drie maanden verlengd tot 1 juli. Als werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet, adviseer ik om ook te bekijken of het geen oproepcontract is. Dit begrip is namelijk door de WAB gewijzigd.”

Aanpassing herziening lage WW-premie bij overwerk

Binnen het ‘Noodpakket banen en economie’ van het kabinet wordt ook de herziening van de lage WW-premie aangepast in gevallen waarbij de werknemer op jaarbasis meer dan 30% werkt bovenop de uren in zijn of haar contract. Deze bepaling, die regelt dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten betalen, kan tot onbedoelde effecten leiden voor werkgevers, bijvoorbeeld in de zorg en bij supermarkten. Daar is door het coronavirus juist veel extra werk. De invulling van deze aanpassing gebeurt zo spoedig mogelijk. Meer informatie volgt zodra dit bekend is.

Ja-ja-nee-check

Om werkgevers te helpen bepalen welke premie van toepassing is, is er de ja-ja-nee-check.

Kunnen werkgevers de drie vragen achtereenvolgens met ja-ja-nee beantwoorden, dan geldt de lage premie. Zo niet, dan moet de hoge premie worden betaald. Er gelden enkele uitzonderingen waarbij toch de hoge of lage premie van toepassing is.

Ga voor meer informatie over de ja-ja-nee-check en de loonaangifte naar belastingdienst.nl/loonheffingen of bekijk de video.

Zie voor meer informatie over de WAB, oproepcontracten en ketenbepaling rijksoverheid.nl.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons beknopte Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.