Thuis in uw branche

Vragen SRA-leden over pilot NBA

  • Publicatiedatum: 22-3-2021
Laptop

Bij SRA-kantoren zijn vragen gerezen over een pilot die de NBA wil opzetten. De NBA roept accountantsorganisaties met een controlevergunning op om mee te doen aan een pilot rondom het rapporteren in de controleverklaring over fraude en continuïteit bij niet-OOB-controleklanten.

De NBA heeft in september aan de Tweede Kamer toezeggingen gedaan om meer accent te leggen op fraude en (dis)continuïteit. De Werkgroep Fraude van de NBA heeft een en ander in opdracht van de Stuurgroep Publiek Belang hiervoor uitgewerkt. De Stuurgroep Publiek Belang heeft in januari jongstleden haar programma voor 2021-2023 uitgebracht op vooral de thema’s fraude, continuïteit en vernieuwing van de audit. Het vergroten van de relevantie van het ‘auditberoep’ staat daarbij centraal.

In overleg met de Werkgroep Fraude en Platform nOOB

De oproep om mee te doen aan de pilot, heeft de NBA inmiddels verstuurd. Komende woensdag zijn vanuit het bestuur van SRA Diana Clement en Roland Ogink aanwezig bij een overleg tussen de Werkgroep Fraude en het Platform nOOB over onder andere deze pilot. Uiteraard willen we graag meer toelichting en duidelijkheid en zullen we spoedig de SRA-kantoren verder informeren.

Lees de brief van de NBA