Thuis in uw branche

Zorg om onduidelijkheid Afkoop pensioen in eigen beheer Buitenlands belastingplichtigen

  • Publicatiedatum: 8-11-2017

SRA heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, het Ministerie van Financiën en Tweede Kamerleden een zorgenbrief gestuurd over de afkoop Pensioen in Eigen beheer door (aanstaande) pensioengerechtigde dga's die niet in Nederland wonen.

Om dubbele belastingheffing te voorkomen, is tijdens de parlementaire behandeling toegezegd dat in overleg getreden zou worden met Belgische autoriteiten. Acht maanden verder bestaat nog steeds onduidelijkheid over de kwestie.

Het besluit om tot afkoop over te gaan onder toepassing van de hoogste vrijstelling, uiterlijk op 31 december 2017 genomen moet zijn. De dga, woonachtig in het buitenland, kan echter met de onduidelijkheid immers geen afgewogen besluit nemen. Het risico van dubbele belastingheffing is (te) groot. Daar komt bij dat het gebrek aan gepubliceerde uitkomsten van overleg met andere autoriteiten, bij belastingplichtigen de indruk wekt dat andere autoriteiten een andere mening zijn toegedaan dan Nederland.

Gezien de nog resterende, beperkte tijd tot 31 december 2017 om nog gebruik te maken van de ook door de wet beoogde spoedige afkoop, is dringend duidelijkheid gewenst. Indien die er niet is of spoedig komt, pleit SRA ervoor om de periode waarin gebruik kan worden gemaakt van de hoogste vrijstelling, te verlengen tot na 1 januari 2018. Dit evenwel alleen voor dga's die buiten Nederland wonen. Zij zijn immers degenen die last hebben van de verdragsrechtelijke onduidelijkheid.

Lees de zorgenbrief

 

Gerelateerd nieuws

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren