Thuis in uw branche

Mkb-ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant

Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers

  • Publicatiedatum: 16-5-2013

Meer dan de helft van de Nederlandse mkb-ondernemers geeft aan dat zij hun accountant meer zien als adviseur dan als controleur. Duiding van de cijfers geeft toegevoegde waarde. Mkb-ondernemers verlangen dat de accountant als sparringpartner optreedt. Kleinere ondernemers [minder dan 50 fte] geven aan behoefte te hebben aan strategisch advies voor de langere termijn. Ook hechten mkb-ondernemers veel belang aan aanwezige branche- en ondernemingsspecifieke kennis bij hun adviseur.

Deze week verschenen de lang verwachte uitkomsten van het wetenschappelijke onderzoek dat Universiteit Leiden samen met SRA uitvoerde naar specifieke wensen van de mkb-ondernemer over de dienstverlening van het accountantskantoor. Naast vragen waarop de ondernemer zijn adviseur selecteert is met name ingezoomd op de wensen van de mkb-ondernemer ten aanzien van het dienstenpakket en know-how van zijn adviseur. Algemene conclusie is dat accountantskantoren nog veel kunnen winnen door met hun dienstenaanbod in te spelen op de aanwezige vraag bij mkb-ondernemers.

Digitalisering

Bij de selectie van een accountantskantoor blijkt de mate van digitalisering een belangrijk keuzecriterium voor de mkb-ondernemer. Deskundigheid en professionaliteit nemen mkb-ondernemers niet zwaarwegend mee in hun keuze; deze aspecten worden gezien als een gegeven. Kennis van de branche wordt als zeer belangrijk ervaren door respondenten uit de agrarische branche, bouw en horeca. Belangrijke doorverwijzers zijn collega-ondernemers, op basis van de ervaren deskundigheid, professionaliteit, kwaliteit en service van dienstverlening.

Advisering

De agrarische branche, detail- en groothandel, horeca en industrie zijn de branches die behoefte hebben aan een breed scala aan zakelijke diensten. Het voeren van de loonadministratie, en advies over persoonlijke financiële planning of die van de organisatie, zijn behoeften binnen alle genoemde branches. De agrarische branche heeft daarnaast behoefte aan advies over bedrijfsopvolging, waardering, verkoop en herstructurering, en aan advies over rechtsvormen en ondernemingsrecht. Ondernemers in de horeca willen graag advies over en het doen van financieringsaanvragen, en over aansprakelijkheid. Advies over pensioen en lijfrente springt in het oog bij de branche industrie.

Uitgesplitst

Kleine ondernemingen (< 50fte) hebben aanzienlijk meer behoefte aan loonadvies en advies over arbeidsrecht dan micro- (<10 fte) en middelgrote ondernemingen (> 50 fte). Micro- en kleine ondernemingen hebben meer behoefte aan het doen van belastingaangiften dan middelgrote. Middelgrote ondernemingen hebben meer behoefte aan advies bij samenwerking, uitbreiding, fusie of overname. Respondenten uit de regio Zuid hebben meer behoefte aan financiële- en liquiditeitsprognoses en –scenario’s en advies over persoonlijke financiële planning of die van de organisatie dan de overige regio’s. In de Randstad is aanzienlijk minder behoefte aan advies bij samenwerking, uitbreiding, fusie of overname dan in de andere regio’s. In Regio Noord willen ondernemers juist advies over en het doen van financieringsaanvragen.

Kansen

Onderzoeker drs. Niels van de Ven schetst samenvattend dat de mkb-ondernemer steeds meer verlangt van zijn accountant/adviseur. Ondernemers willen strategisch advies, een adviseur die met raad en daad naast hen staat, pro-actief meedenkt, verstand heeft van de branche waarin de ondernemer opereert en die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt tegen een redelijk, en vooral ook transparant tarief. Ondernemers willen duiding van de cijfers waarop ondernemingsbeleid gebouwd kan worden. De mkb-ondernemer heeft behoefte aan allerlei en verschillende facetten van zakelijke dienstverlening, waarvoor hij bereid is te betalen. Deze laatste behoeften blijven volgens Van der Ven nu nog veelal onvervuld en daar liggen de kansen voor accountantskantoren.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren