Thuis in uw branche

Na moeilijke jaren weer winst voor accountancybranche

  • Publicatiedatum: 29-9-2016

De accountancybranche lijkt de positieve weg in te zijn geslagen na jaren van dalende cijfers. In 2015 is de winst met vijf procent gestegen en zijn de omzetcijfers gestabiliseerd. Het aantal klanten is toegenomen en ook aan de daling van het aantal fte is een einde gekomen. De branche zelf verwacht dat deze ommekeer blijvend is. Dit blijkt uit de SRA-Benchmarkrapportage 2015.

Controleopdrachten en fiscale advisering in de plus

In de sector zijn met name twee onderdelen verantwoordelijk voor de stijgende lijn in de winst en omzet. Binnen de accountancydienstverlening is de omzet van controleopdrachten in 2015 met zeven procent gestegen. ''En de fiscale advisering realiseerde een omzetstijging van vijf procent waardoor de omzet van de fiscale dienstverlening gelijk is gebleven'', aldus SRA-bestuursvoorzitter Paul Dinkgreve.

Grafiek SRA Benchmarkonderzoek

Kwaliteitsslag, kosten beperkt

Naast een omzethandhaving heeft de sector verder kunnen snijden in de kosten, zij het zeer beperkt (0,6 procent). Dinkgreve: ''Uit verbeterprogramma’s blijkt dat SRA-kantoren een goede kwaliteitsslag maken. De effecten op de kostenstructuur lijken daarbij vooralsnog beperkt, alhoewel we verwachten dat de druk op de kosten de komende paar jaar nog wel zal blijven bestaan.''

Stijging van aantal klanten

Het aantal klanten is in 2015 per saldo gemiddeld met 2,3 procent toegenomen. Nagenoeg de gehele sector laat daarbij ook een stijgende lijn zien in hun fte. Alleen kantoren met 25-50 fte kunnen nog niet mee in deze trend. Hier is nog steeds een daling te zien, met name veroorzaakt door een afname op de fiscale afdeling (2,6 procent). Desondanks is over de gehele branche gezien het totaal aantal fte’s voor het eerst in jaren gelijk gebleven.

Tekort aan kwalitatief goed personeel

De werving van kwalitatief goede werknemers wordt door 37 procent van de kantoren als belangrijkste obstakel gezien voor het doorvoeren van de gekozen strategie. De uitgaven aan werving & selectie zijn in 2015 met 47 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Vennotenbeloning daalt

De managementfee van vennoten is licht gedaald, met name in het middensegment (25-150 fte). Deze groep heeft behoorlijk ingeleverd terwijl de winst per vennoot is gestegen. Een verklaring kan zijn dat zij de financiële ruimte hebben benut voor forse investeringen in nieuwe IT-systemen als gevolg van verregaande automatisering. Deze vennoten hebben ook meer uren besteed aan kwaliteitsbeheersing en het aansturen van het kantoor dan hun collega-vennoten.

Positief toekomstbeeld

Nagenoeg de gehele branche verwacht dat de positieve lijn zich in 2016 voortzet. Meer dan de helft van de grote kantoren (meer dan 150 fte) verwacht zelfs een omzetstijging van meer dan vijf procent. Maar de overgrote meerderheid denkt af te stevenen op een resultaat van nul tot vijf procent. Paul Dinkgreve: ''Onze verwachting is dat kantoren vanuit advisering meer groei kunnen verwezenlijken. Zeker als zij daarbij gebruik maken van de mogelijkheden uit onze database Branche in Zicht.''

Seminar 'Het SRA-Kantoor nu en in de toekomst'

Op vrijdag 7 oktober aanstaande organiseert SRA een seminar over het SRA-kantoor nu en in de toekomst. Daarbij worden de resultaten van het Benchmarkonderzoek toegelicht. Fou-Khan Tsang RA, bestuurslid van SRA, gaat vervolgens in op de strategie van SRA-kantoren. Welke strategische richting kiezen de deelnemende kantoren? Wat zijn aandachtspunten en valkuilen bij het doorvoeren van een strategische richting?

Menno Kooreman, manager SRA-geeft een toelichting op de herziene blauwdruk van het SRA-kantoor in de toekomst. Daarnaast delen SRA-kantoren hun ervaringen omtrent een actueel strategisch onderwerp. Arie Plug RA, vennoot bij Visser & Visser, gaat in op de keuze wel of geen controlepraktijk. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn klantgericht werken en verandermanagement.

Wilt u deelnemen aan het seminar? Vul dan het het aanmeldformulier in.

Over de SRA-Benchmarkrapportage

Aan het SRA- Benchmarkonderzoek 2015 hebben 101 SRA-kantoren meegedaan. De groepscijfers zijn samengesteld uit de kantoren die voor 2015 én voor 2014 gegevens hebben aangeleverd. Dit om het beeld zo consistent mogelijk te houden.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren