Thuis in uw branche

NOAB en SRA lichten Kamerleden voor over werkkostenregeling

  • Publicatiedatum: 3-7-2013

Op woensdag 3 juli organiseerden belangenorganisaties NOAB en SRA een werklunch voor Kamerleden en beleidsmedewerkers in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst gaven de belangenorganisaties hun visie op de werkkostenregeling, gevoed vanuit de MKB-praktijk. NOAB en SRA vinden dat de huidige regeling niet werkbaar is voor het MKB. Daarom is een gezamenlijke position paper ingediend met verbetervoorstellen om te komen tot een praktisch uitvoerbare regeling.


De huidige werkkostenregeling

In 2011 is de huidige werkkostenregeling ingevoerd. Eén van de belangrijksteWKR-lunch NOAB en SRA redenen voor de invoering was lastenverlichting voor de ondernemer, door wetgeving eenvoudiger te maken. In de praktijk bleek dat veel ondernemers de regeling juist als lastenverzwarend ervaren: er zijn veel administratieve handelingen nodig en er gelden veel uitzonderingen op de regels. Onderzoeken van NOAB en SRA bestempelden de werkkostenregeling daarom als 'onwerkbaar voor het MKB'.  Mede naar aanleiding van deze onderzoeken en vragen vanuit de Tweede Kamer besloot staatssecretaris Weekers een brede consultatieronde te houden. Ook werden de belangenorganisaties gevraagd input te geven over de regeling. 


Naar een praktisch uitvoerbare werkkostenregeling

NOAB en SRA vinden het uiterst belangrijk dat het MKB, de motor van de Nederlandse economie, goed uit de voeten kan met fiscale wetgeving. Daarom hebben de belangenorganisaties bij de consultatieronde een gezamenlijke position paper ingediend met hun standpunten en voorstellen ter verbetering van de regeling. Tijdens de werklunch werden deze voorstellen en standpunten verder toegelicht. Hierdoor zijn beleidsmakers grondig geïnformeerd over de huidige obstakels en de noodzakelijke wijzigingen om de regeling werkbaar te maken voor het MKB. 


Belangrijkste adviezen

Samengevat luiden de belangrijkste adviezen van NOAB en SRA als volgt:

  • Voer het noodzakelijkheidscriterium in. Schaf het onderscheid af tussen vergoedingen en verstrekkingen af. Schaf ook het onderscheid af tussen een werkplek thuis of op de zaak.
  • Verbeter de administratieve afwikkeling:  sluit aan bij reeds bestaande administratieve lastenmomenten.
  • Voer een concernregeling in, waarin alle vrije ruimtes binnen een concern met elkaar mogen worden gesaldeerd.
  • Geef ondernemend Nederland duidelijkheid: handhaaf de keuzeregeling tot 2015, daarna is alleen de werkkostenregeling mogelijk.

Download


Meer informatie

 

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren