Thuis in uw branche

Controle van de opbrengstverantwoording

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-12-2022

Het doel van deze praktijkhandreiking is om de accountant handvatten te bieden bij de controle van de opbrengsten zoals die zijn opgenomen in een verantwoording, bijvoorbeeld een jaarrekening.

De controle van de opbrengstverantwoording speelt bij veel jaarrekeningcontroles een grote rol. De opbrengsten van een entiteit vormen voor de gebruikers van de jaarrekening een belangrijke benchmark bij de beoordeling van de prestaties van de entiteit. Dit brengt ook het risico met zich mee dat het beeld van de jaarrekening wordt beïnvloed door de opbrengsten bewust verkeerd (te hoog of te laag, te vroeg of te laat) te verantwoorden.

Deze praktijkhandreiking gaat nader in op de vraag: welke werkzaamheden moeten volgens de controlestandaarden (minimaal) worden uitgevoerd ten aanzien van de controle van de opbrengstverantwoording?

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.