Thuis in uw branche

Cijferanalyses

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-7-2020

De SRA-Praktijkhandreiking Cijferanalyses beoogt de accountant houvast te bieden bij het toepassen van cijferanalyse.

De praktijkhandreiking geeft stap-voor-stap een toelichting op de voorbereiding en uitvoering van cijferanalyse-werkzaamheden, mede voorzien van voorbeelden. Met de update van de praktijkhandreiking in februari 2016 is de lay-out aangepast. Daarmee zijn onder andere de tekstfragmenten uit de NVCOS niet langer in de praktijkhandreiking opgenomen, maar waar relevant vervangen door verwijzingen in de voetnoten. Inhoudelijk is de praktijkhandreiking gewijzigd naar aanleiding van het nieuwe controlezekerheidsmodel (zie voor een nadere toelichting daarop de SRA-Praktijkhandreiking Risicoanalyse). Dit is van invloed op de vaststelling van de drempelwaarde (zie paragraaf 3.2.5).

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Meer over dit onderwerp

Toon meer Toon minder

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren