Thuis in uw branche

Materialiteit in de accountantscontrole

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 10-6-2021

Het doel van deze praktijkhandreiking is om de accountant handvatten te bieden bij het bepalen van de materialiteit en uitvoeringsmaterialiteit die hij[1] bij de controle van een verantwoording, zoals een jaarrekening, zal hanteren.

Bij de toepassing van het materialiteitsconcept speelt professionele oordeelsvorming een belangrijke rol. Ook is sprake van de nodige ruimte voor uiteenlopende interpretatie van wat de standaarden bedoelen. De praktijkhandreiking biedt een hulpmiddel om de materialiteit en uitvoeringsmaterialiteit toereikend te bepalen, een geeft ook achtergrondinformatie en uitleg van onderwerpen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren