Thuis in uw branche

Risico-inschatting en IT

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 10-5-2022

De herziene Standaard 315, die ingaat voor controles over boekjaren die aanvangen op of na 15 december 2021, omvat de vereisten voor het verkrijgen van kennis en begrip én voor het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materieel belang. Daarbij gaat veel aandacht uit naar ‘het informatiesysteem en de communicatie’ (hierna ook: het ICS), waarin gegevens van transacties worden verwerkt, geaggregeerd, gerubriceerd en gepresenteerd en waarlangs uiteindelijk de (financiële- en niet-financiële) verslaggeving tot stand komt.

IT en het controleproces

Het informatiesysteem, de informatietechnologie (IT) en interne beheersing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat de accountant in alle stappen van het controleproces deze relatie moet (onder)kennen en hier rekening mee moet houden bij het inspelen op de onderkende risico’s op een afwijking van materieel belang. Deze praktijkhandreiking gaat over de manier waarop de accountant dat kan doen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Meer over dit onderwerp

Toon meer Toon minder