Thuis in uw branche

De controleverklaring bij financiële overzichten

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 9-3-2022

De praktijkhandreiking richt zich op de afgifte van een controleverklaring op grond van de controle van financiële overzichten. In de controleverklaring moet het oordeel van de accountant over financiële overzichten, veelal de jaarrekening, duidelijk tot uitdrukking worden gebracht.

De accountant moet de aan de verkregen controle-informatie ontleende conclusies evalueren als basis voor de oordeelsvorming over de financiële overzichten. Het verklaringenstelsel is in een schema opgenomen aan de hand waarvan u kunt nagaan wat voor een controleverklaring u moet afgeven.

 

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren