Thuis in uw branche

De controleverklaring bij financiële overzichten

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 10-1-2023

De praktijkhandreiking richt zich op de afgifte van een controleverklaring op grond van de controle van financiële overzichten. In de controleverklaring wordt het oordeel van de accountant over financiële overzichten, veelal de jaarrekening, tot uitdrukking gebracht.

In de controleverklaring wordt het oordeel van de accountant over financiële overzichten, veelal de jaarrekening, tot uitdrukking gebracht. De accountant dient de aan de verkregen controle-informatie ontleende conclusies te evalueren als basis voor de oordeelsvorming over de financiële overzichten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.