Thuis in uw branche

Werkzaamheden beginbalans bij overname (controle)opdrachten

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 9-3-2022

Standaard 510 'Initiële controleopdrachten – Beginsaldi' behandelt de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot de beginsaldi bij een initiële opdracht.

De beginsaldi bevatten, in aanvulling op de in de financiële overzichten genoemde bedragen, ook aangelegenheden die toelichting vereisen die aan het begin van de verslagperiode bestonden, zoals voorwaardelijke gebeurtenissen en verbintenissen. 

In de handreiking is onder meer een checklist opgenomen met aspecten die u moet bezien bij de beoordeling van het dossier van de voorgaande accountant.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.