Thuis in uw branche

Het gebruik van data bij accountantscontrole

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 21-8-2023

In deze paktijkhandreiking beschrijven wij een raamwerk voor het toepassen van data-analyse. Ook besteden we aandacht aan het begrip Automated Tools and Techniques (ATT), zoals dat in diverse IAASB-publicaties wordt gehanteerd.

Raamwerk

Deze praktijkhandreiking is geen technische handleiding voor het toepassen van data-analyse, omdat de mogelijkheden voor dergelijke toepassingen zeer gevarieerd én situatie-afhankelijk zijn. Juist om die reden hebben wij gekozen voor het uitwerken van een raamwerk. Dit raamwerk moet de accountant ondersteunen bij het 'NVCOS-compliant' en op kwalitatief hoogwaardige wijze inzetten van de techniek.

Aanvulling: 6 Signaleringen

Deze praktijkhandreiking gaat vergezeld van een zestal Signaleringen, die ingaan op specifieke aandachtspunten van het gebruik van data in de accountantscontrole. De praktijkhandreiking en de Signaleringen zijn zelfstandig leesbaar. Het verdient echter aanbeveling om de publicaties in samenhang met elkaar te lezen. In de praktijkhandreiking verwijzen wij – waar relevant – naar de Signalering(en) waarin nader op het betreffende onderdeel van de praktijkhandreiking wordt ingegaan.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.