Thuis in uw branche

Afsluiting Controledossiers

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 5-5-2022

De praktijkhandreiking 'Afsluiten controledossiers' richt zich op de afsluiting van controledossiers bij wettelijke controles.

Deze praktijkhandreiking richt zich op de afsluiting van controledossiers bij (wettelijke controles). Het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) schrijft in artikel 11-5 voor dat een accountantsorganisatie ervoor moet zorgen dat de externe accountant uiterlijk 60 dagen na de ondertekening van de controleverklaring de in artikel 11-3 van de Bta bedoelde gegevens en bescheiden in het controledossier heeft opgenomen en het controledossier heeft afgesloten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.