Thuis in uw branche

AFM Consultatie Herziene incidentinterpretatie

  • Publicatiedatum: 31-5-2021

Op 12 maart jl. organiseerde de AFM een rondetafel met stakeholders over het concept Herziene Incidentinterpretatie. Ook SRA was daarbij aanwezig en leverde input.

Inmiddels heeft de AFM haar aangepaste interpretatie van het begrip ‘incident’ bij incidentmeldingen door accountantsorganisaties openbaar gemaakt en ter consulatie aangeboden. SRA zal vanzelfsprekend gebruik maken van de consultatiemogelijkheid en een reactie formuleren.

Accountantsorganisaties hebben een wettelijke plicht om de AFM te informeren over incidenten die ernstige gevolgen (kunnen) hebben voor de integere uitoefening van haar rol. Dit stelt de AFM in staat om te beoordelen of zij hier op een juiste manier mee omgaan. Omdat de wet niet precies definieert wat een incident is, geeft de AFM een interpretatie. Uit gesprekken met accountantsorganisaties bleek dat in de huidige interpretatie op onderdelen verduidelijking nodig was. Met deze herziene interpretatie wil de AFM waar mogelijk deze verduidelijking bieden.

De AFM consultatie is open voor een schriftelijke reactie tot 29 juni a.s. De interpretatie wordt op basis van de reacties waar nodig aangepast. Daarna publiceert de AFM deze op haar website. Daarbij wordt ook een ‘feedbackstatement’ gepubliceerd, waarin wordt aangegeven wat de AFM met de reacties op de consultatie heeft gedaan.

Meer informatie vindt u op de website van de AFM.