Thuis in uw branche

Data en facts Wettelijke controledomein

 • Publicatiedatum: 12-1-2024
Data

Tijdens de SRA Algemene Ledenvergadering in december 2023 is het belang van data & facts weer nadrukkelijk naar voren gebracht door bestuursvoorzitter Diana Clement en directeur Pauline van Esterik. Data en facts zijn van belang voor analyse, inzicht en besluitvorming, voor onze vereniging en de leden, voor onze stakeholders, als plaatsbepaling en duiding van het belang dat SRA, de leden en hun klanten vertegenwoordigen binnen de financiële keten en het maatschappelijk en economisch verkeer.

De factsheet 'Plaatsbepaling wettelijke controledomein' schetst de positie die SRA inneemt binnen het domein van de wettelijke controle. In het kort een aantal feiten, gebaseerd op data uit verschillende bronnen (AFM, NBA, SRA) uit november 2023, die in de factsheet beter in zijn beeld gebracht met grafieken en diagrammen:

 • 228 reguliere vergunninghouders controleren niet-beursgenoteerde ondernemingen. 
  163 (70%) van deze accountantsorganisaties zijn SRA-lid en vallen daarmee onder het SRA-kwaliteitsstelsel.
 • De reguliere controles bij de ruim 19.000 niet-beursgenoteerde ondernemingen worden uitgevoerd door alle accountantsorganisaties. 
  De SRA-accountantsorganisaties hebben daarin een marktaandeel van 44%.
 • De SRA-populatie is heterogeen. Ruim 20 veelal grotere SRA-kantoren met een portefeuille van 100+ opdrachten (14%) voeren samen in totaal bijna 4400 wettelijke controles uit. 
  Een groep van zo'n 50 SRA-kantoren met een portefeuille van < 15 opdrachten, voert ruim 350 wettelijke controles uit. 
 Naast marktinformatie is ook algemene informatie over de vereniging SRA gebundeld. Bijvoorbeeld:
 • SRA-kantoren zijn zelf veelal kleinere (mkb-)ondernemingen: een kleine 80% kent een omvang van minder dan 50 fte;
 • Bij 219 SRA-kantoren werken maximaal 5 accountants, 55 kantoren daarvan hebben een Wta-vergunning; Bij 147 SRA-kantoren werken meer dan 5 accountants, 108 kantoren daarvan hebben een Wta-vergunning;
 • Het aantal AA's en RA's dat bij SRA-accountantsorganisaties werkt, is bijna gelijk: 49% om 51%. 

Inzicht

Sinds de Commissie Toekomst accountancysector in het rapport 'Vertrouwen op controle' constateerde dat er binnen de sector veel meningen en opinies bestaan en beperkte, onafhankelijk te verifiëren data beschikbaar is, heeft SRA zich sterk gemaakt om op basis van data en facts te communiceren. Met de gebundelde informatie uit de factsheet wil SRA bijdragen aan meer inzicht in het wettelijke controledomein binnen de accountancysector.


Download de factsheet Plaatsbepaling SRA in wettelijke controledomein