Thuis in uw branche

In het Publiek belang voor niet-OOB-organisaties

  • Publicatiedatum: 1-12-2015

Inmiddels hebben twee van de vijf informatiebijeenkomsten voor niet-oob-organisaties over de implementatie van de doorvertaalde maatregelen van het rapport 'In het Publiek belang' plaatsgevonden. De sfeer tijdens de bijeenkomsten was goed; kantoororganisaties begrijpen dat er nog wel wat van hen wordt verwacht in het kader van kwaliteit maar constateren ook dat zij al een goed eind op weg zijn.

In het kader van deze ontwikkelingen en het geherformuleerde rapport voor niet-oob-organisaties, heeft SRA op maandag 23 november 2015 een gesprek gehad met de grootste criticaster van onze branche in de Tweede Kamer, Henk Nijboer (PvdA). De stand van zaken in het gehele niet-oob-segment en de wijze waarop SRA en de SRA-kantoren zich wederom inspannen om de kwaliteit te verbeteren (onder andere het unieke programma Samen Beter) kwamen aan bod.

Politieke druk

Nijboer is echter vooralsnog van plan om flinke politieke druk uit te oefenen op minister van Financiën Dijsselbloem. Hij vindt dat de niet-oob-sector na het rapport van de AFM over de voortgang van 'In het publiek belang' bij oob-kantoororganisaties nu aan de bak moet. SRA heeft nogmaals benadrukt dat de inspanningen ten aanzien van review en kwaliteit in de niet-oob-markt niet gelijk zijn en dat er nog steeds geen 'level playing field' bestaat. In dat kader is Nijboer verzocht de nuance in zijn politieke druk op de minister te zoeken.

U kunt zich nog aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten die SRA samen met NBA organiseert over het rapport van de werkgroep niet-oob In het Publiek belang.