Thuis in uw branche

Nieuw opleidingsmodel

  • Publicatiedatum: 15-11-2016

De afgelopen periode stond met name de toekomst centraal. U zult hebben meegekregen dat SRA bezwaar heeft tegen de opgehoogde urennormen binnen het nieuwe opleidingsmodel.

14 oktober jl. besteedde ook het Financieel Dagblad aandacht aan onze vrees dat de verhoging van de urennormen ertoe leidt dat mkb-accountantskantoren niet meer (of in beduidend mindere mate) in staat zijn om praktijkuren gericht op assurance-werkzaamheden aan hun toekomstige medewerkers aan te bieden.

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) liet 12 oktober 2016 weten dat zij blijft bij haar besluit om de urennorm in de oriëntatie Assurance te verhogen naar 1500 uren, respectievelijk het aantal (overige) assurance-opdrachten bij de oriëntatie Accountancy-MKB te stellen op het minimale aantal van tien. CEA verklaarde het beroep dat SRA had aangetekend tegen beide besluiten niet-ontvankelijk.

Met dit besluit van de CEA, dat naast 204 SRA-kantoren ook de toekomst van vele andere accountantsorganisaties in het mkb bepaalt, raakt de ontwikkeling van het nieuwe opleidingsmodel in een impasse. Het wachten is nu op een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven waar SRA bezwaar heeft aangetekend.

Meer lezen?