Thuis in uw branche

Oplossing 'pensioenklem' voor dga's met pensioen in eigen beheer

  • Publicatiedatum: 4-7-2016

Juli 2013 sprak SRA met de kennisgroep pensioenen van de Belastingdienst. Het begin van het einde van het pensioen in eigen beheer voor de dga. Veel gesprekken en brieven later lijkt op 1 juli 2016 het proces bijna ten einde. De brief die Staatssecretaris Wiebes afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde, laat zien dat de ingebrachte wensen van SRA dicht genaderd worden. Directeur-grootaandeelhouders kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant.

De staatssecretaris noemt het voorstel ‘een oplossing voor de pensioenklem’ waarmee dga’s te maken hebben. Veel dga’s die via de huidige regeling pensioen opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het ‘beklemd vermogen’. Wiebes wil de regeling de komende drie jaar op vrijwillige basis afschaffen. Ondernemers krijgen over die drie jaar een steeds kleinere korting op de belasting die ze moeten betalen over het pensioengeld dat ze opnemen.


Uitfaseren met belastingkorting

De dga krijgt de mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer te beëindigen door middel van uitfasering. Daarbij wordt het reeds opgebouwde pensioen zonder afrekenen afgestempeld naar de fiscale (balans)waarde. Vervolgens kan de dga de pensioenverplichting eenmalig fiscaalvriendelijk met een belastingkorting afkopen tegen de fiscale waarde van eind 2015. De belastingkorting moet een extra prikkel vormen voor dga’s om te stoppen met pensioen in eigen beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. De belastingkorting bedraagt in 2017 34,5% (er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde), in 2018 25% en in 2019 is de belastingkorting 19,5%. Verder is geen revisierente verschuldigd. 


Spaarvariant bij uitfasering

De dga die niet kan of wil afkopen, kan na afstempelen overstappen naar een spaarvariant. De fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting wordt dan zonder loonheffing en vennootschapsbelasting omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Na omzetting is geen verdere opbouw meer mogelijk. Belastingheffing over de oudedagsspaarverplichting vindt pas plaats in de uitkeringsfase.


Hoe nu verder?

Wiebes stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer in september met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. De afkoopregeling moet een positief effect hebben van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017. Het uitfaseren van pensioen in eigen beheer moet ook een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst betekenen. Met een voorspoedige behandeling van het wetsvoorstel kan de regeling ingaan per 1 januari 2017.


Meer informatie


Eerder brachten wij


Let op

Op de SRA-Nieuwsbank is een artikel voor abonnees verschenen over de gekozen oplossingsrichting pensioen in eigen beheer voor de dga. U kunt hiermee uw dga-klanten informeren.