Thuis in uw branche

Tweede Kamer ontvangt Wijzigingswet Accountancysector

 • Publicatiedatum: 23-1-2024

De Wijzigingswet Accountancysector (voorheen Wetsvoorstel Toekomst accountancysector) is in december 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het initiële wetsvoorstel is aangepast, onder andere vanwege de SRA-lobby en de MKB-toets waaraan SRA kantoren hebben deelgenomen.

Wat betekent de Wijzigingswet Accountancysector voor SRA-kantoren met een AFM-vergunning? 

In het kort:

 • De verplichte invoering en rapportering van AQIs gaat voor reguliere vergunninghouders pas in twee à drie jaar na invoering van de Wijzigingswet en de eerste evaluatie van de set van kwaliteitsindicatoren.
 • Het aangepaste governance-regime gaat een jaar na ingang van de Wijzigingswet gelden voor de grootste reguliere vergunninghouders, naar verwachting 10-15 SRA-kantoren, waarbij cumulatieve selectiecriteria worden gehanteerd: 
  1. omzet uit wettelijke controles per boekjaar minimaal E 3.000.000,- , en
  2. aantal wettelijke controles per boekjaar minimaal 150.
 • De aanwijsbevoegdheid gaat alleen voor accountantsorganisaties met een OOB-vergunning gelden.
 • Elke AFM-vergunninghouder wordt verplicht ervoor zorg te dragen dat het kwaliteitsbeheersingssysteem van de accountantsorganisatie de kwaliteit van de wettelijke controles waarborgt. De medeverantwoordelijkheid van de accountantsorganisatie voor de kwaliteit van de wettelijke controles is een rechtens afdwingbare verplichting. Er worden enkele materiële eisen gesteld aan het kwaliteitsbeheersingssysteem. Belangrijke uit te werken kwaliteitswaarborgen, die het stelsel van kwaliteitsbeheersing moet bieden, zijn dat 
  - de externe accountant en de overige controlemedewerkers in de uitvoering van de wettelijke controle
    professionele oordeelsvorming toepassen, dat 
  - zij werken met een professioneel-kritische houding en dat 
  - de wettelijke controle plaatsvindt op basis van voldoende en geschikte informatie. 

Naast een verdere analyse van het wetsvoorstel zal SRA binnenkort de betreffende leden meer inhoudelijke duiding geven. Daarnaast zal SRA in overleg treden met relevante partijen.

Op 25 januari a.s. buigt de Tweede Kamer zich over het behandelingstraject van de Wijzigingswet Accountancysector.

Meer informatie