Thuis in uw branche

Uitnodiging gratis bijeenkomst: Toekomst van niet-OOB kantoren

  • Publicatiedatum: 21-10-2019
Haje Nieuwegein

Op dinsdag 5 november organiseren SRA en de NBA gezamenlijk een interactieve en gratis bijeenkomst over de toekomst van het niet-OOB segment. Kom ook en denk mee over de vraag hoe we samen het denken en doen over 'kwaliteit' in ons segment kunnen optimaliseren.

De bijeenkomst wordt gehouden in Hajé restaurant Nieuwegein onder leiding van Roland Ogink.

Aanmelden bijeenkomst

De vier belangrijkste onderwerpen

1. Het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA)

NBA-directeur Berry Wammes licht toe welke uitdagingen er liggen voor het niet-OOB segment.

2. Knelpunten bij de implementatie van de verbetermaatregelen

Roland Ogink (voorzitter van de projectgroep niet-OOB en bestuurslid SRA) neemt uw top 3-knelpunten door en gaat in op uw top 3-tips. 

3. Een praktische aanpak van het thema Fraude

Yvonne Vlasman en Sander Kranenburg (NBA-werkgroep Fraude) gaan in op de resultaten van de recente analyse in het niet-OOB segment en geven praktische tips.

4. Cultuur en gedrag

Judith van der Hulst en Wilma Hosang (sr. Communicatie- en strategieadviseurs bij SRA) gaan in op een aantal praktische thema's uit de dialoogsessies tussen Young Profs en partners die het afgelopen half jaar hebben plaatsgevonden.

Programma

09.00u  Inloop     
9.30u  Opening  Analyse van de stand van zaken implementatie verbetermaatregelen  Roland Ogink 
9.40u  Rapport CTA (voorstellen hoe de kwaliteit in het wettelijke controledomein verbeterd kan worden)  Discussie over de betekenis voor het niet-OOB segment.
Berry Wammes
10.10u  Knelpunten bij de implementatie van de verbetermaatregelen.
Top 3 knelpunten en Top 3 tips aan collega's.  Roland Ogink
11.15u  Pauze    
11.30u  Fraude: resultaten van de recente analyse in het niet-OOB segment. Wat gaat goed en wat gaat nog wat minder goed?  Concrete en praktische tips om de onderwerpen 'continuïteit' en 'fraude' een grotere en meer herkenbare positie in de accountantscontrole te geven (een uitdrukkelijke wens van de CTA).

Yvonne Vlasman en Sander Kranenburg

12.30u  Cultuur en gedrag: inzoomen op de praktische thema's vanuit de dialoogsessies.  Interactieve sessie waarbij good en bad practices besproken worden. 

Judith van der Hulst en Wilma Hosang

13.30u  Afsluiting, lunch    Roland Ogink 

Aanmelden bijeenkomst Toekomst van het niet-OOB segment

Ook meedenken over de vraag hoe we samen het denken en doen over 'kwaliteit' in ons segment kunnen optimaliseren? Meld u dan aan en kom dan op dinsdag 5 november naar Hajé restaurant Nieuwegein (9.30 - 13.3 uur). U bent van harte uitgenodigd voor deze gratis en interactieve bijeenkomst!

Aanmelden bijeenkomst