Thuis in uw branche

Uitvraag gap analyse Fraudeprotocol

  • Publicatiedatum: 16-4-2019

SRA-leden met een Wta-vergunning hebben onlangs de Uitvraag gap analyse Fraudeprotocol ontvangen. Deze mail is verstuurd door de projectgroep Fraude, die werkt onder auspiciën van de Stuurgroep Publiek belang.

De mail en template zijn afgestemd met SRA: de vragenlijst is aangepast omdat een aantal punten niet van toepassing is voor het niet-OOB-segment.

Het SRA-bestuur begrijpt dat deze uitvraag er één is uit vele uitvragen. Gezien alle politieke en maatschappelijk aandacht voor het wettelijke controledomein dit jaar, juist ook op het gebied van fraude en corruptie en de verwachte rol van de accountant, vindt SRA het van belang dat er een breed sectorbeeld komt op dit onderwerp. We stellen uw medewerking dan ook zeer op prijs. De anonieme en geaggregeerde uitkomsten stelt de werkgroep Fraude in staat om verdere verbetermogelijkheden te identificeren, die bijvoorbeeld via guidance, tools of trainingen geadresseerd kunnen worden. In dat kader kunnen we u dus ook beter ondersteunen.

De gevraagde analyse is gericht op het identificeren van mogelijke knelpunten, of gebieden waar u in binnen uw organisatie en in de praktijk mee worstelt. Aan de hand van het bijgesloten Fraudeprotocol wordt van u gevraagd te inventariseren:

  • welke processen en protocollen binnen uw organisatie worden toegepast,
  • hoe processen en protocollen in de praktijk worden uitgevoerd (de toepassing is wisselend, inzicht in de toepassing ontbreekt, of de toepassing moet (verder) verbeterd worden)
  • welke processen en protocollen binnen uw organisatie niet van toepassing zijn.

In de template kunt u heel eenvoudig aangeven wat de stand van zaken is binnen uw organisatie. De projectgroep Fraude ontvangt uw input graag voor 30 april aanstaande. Mocht u die datum niet halen of heeft u inhoudelijke vragen over de gap analyse, neemt u dan contact op met Yvonne Vlasman, programmamanager Fraude: y.vlasman@nba.nl.