Thuis in uw branche

Vanuit eigen kracht autoriteit opbouwen

  • Publicatiedatum: 15-3-2018

Wellicht is belangenbehartiging het grootste 'geheim' van onze vereniging. Niet alleen omdat de diplomatie rond het 'lobbycircuit' vaak vereist dat we het kruit nog even droog houden voordat we met informatie of een standpunt naar buiten komen.

OverlegMaar ook omdat belangenbehartiging zovele gremia, speelvelden, doelgroepen, onderwerpen, personen of aandachtsgebieden betreft. Toch willen we u zoveel mogelijk meenemen in ons lobbyverhaal, onze visie, onze resultaten. Want het is immers ook uw verhaal.

Standpunten en speerpunten

Voor wat betreft een visie, die hebben we. U kunt daar als kantoor zelf invloed op uitoefenen door deel te nemen aan commissies, werkgroepen of klankbordgroepen. Binnen én buiten SRA. Op basis daarvan formuleren we onze standpunten en speerpunten. Met onze deelname in allerlei gremia kunnen we alle zaken waar u en uw klanten in de praktijk tegenaan lopen, voorleggen aan beleidsopstellers, beslissers, uitvoerders én toezichthouders. Andersom worden we vanuit deze gremia gevraagd input te leveren voor komend beleid.

Zo borgen we dat de gezamenlijke belangen van alle SRA-kantoren bij de bron van beleid en wetgeving worden neergelegd. Tegelijkertijd bewaken we met segmentatie ook deeldoelgroepen binnen onze vereniging: grotere en kleinere kantoren, kantoren met en zonder Wta vergunning, kantoren met een gemengde praktijk, kantoren die werkzaam zijn in de samenstel- en beoordelingspraktijk, fiscale, juridische of pensioenpraktijk.


Lees verder in de SRAspecial 2018


SRAspecial 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAspecial 2018?

Lees hier de gehele SRAspecial 2018