SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Branche in Zicht

BiZ-team

  • de échte cijfers voor het mkb
  • betrouwbare actuele benchmarkcijfers
  • kennis van circa 600 branches
  • praktische adviesinstrumenten
  • gedetailleerd vergelijk van uw klant met zijn concurrent 

Wij zijn hierin uniek!

SRA BiZ-team: Marianne Breckenridge, Leonie Derksen, Amida Elmoudni, Tony van Oorschot en Wilma Hosang

T 030 656 60 60
E biz@sra.nl 

Bekijk het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht 2018'

De harde cijfers voor het mkb met verrassende inzichten! Opnieuw omzetgroei, maar dalende winstgroei door stijgende personeelskosten

• Database met 180.000 mkb-jaarrekeningen
• Vergelijkende cijfers van 2017
• Belangrijkste 8 branches in kaart gebracht
• Inzicht in 5 regio's
• Cijfers over meerdere jaren

KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING OM HET RAPPORT TE BEKIJKEN

sluit
Nieuw

De motor van het mkb loopt goed, maar houd hem draaiende!

Uit de cijfers van de SRA BiZ-database blijkt dat het mkb in 2017 een flinke omzetgroei heeft doorgemaakt. Dat is natuurlijk goed nieuws. Ondanks het positieve klimaat zien we echter al jaren een daling van de winstgroei. Deze dalende trend wordt met name veroorzaakt door een sterkere stijging van de personeelskosten.

Natuurlijk is de stijging van de personele kosten niet verrassend, het mkb heeft de afgelopen jaren meer mensen in dienst genomen. En door de krapte op de arbeidsmarkt staan de salarissen ook onder druk. Maar er is meer aan de hand, want onder personeelskosten vallen niet alleen lonen maar alle lasten die hiermee gemoeid gaan. Denk aan de loonbelasting, sociale premies en pensioenpremies. En die lasten lopen flink in de papieren: het kost een werkgever een slordige 1400 euro om iemand netto zo’n 550 euro salaris te betalen.

Sociale lasten

Aan de krapte op de arbeidsmarkt is niet veel te doen: dit is gewoon marktwerking. Maar aan de sociale lasten, deze zijn met zo’n 10% gestegen in 2017, is door de overheid wel wat te doen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het tegendeel lijkt echter aan de gang. Als de plannen van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans doorgaan, betekent dit dat een groep werkgevers beduidend veel meer WW-premie gaat betalen. Volgens de plannen in deze wet zou de sectorpremie komen te vervallen en wordt dan vervangen door een tweetal vaste premies die voor alle sectoren hetzelfde is. Één voor personeel zonder vast contract en één voor personeel met een vast contract met duidelijke arbeidsduur. Het tijdelijk inzetten van extra personeel wordt daardoor in een flink aantal branches duurder, sommige sectoren gaan voor tijdelijk personeel zelfs zo’n 2 tot 3 keer meer premie betalen.

Flexibele arbeidsschil

Voor de mkb-ondernemer in deze sectoren betekent dit een extra aanslag op de portemonnee. De financiële risico’s zijn voor de gemiddelde mkb’er, 94% heeft minder dan 10 man personeel, immers te groot om al het personeel direct in vaste dienst te nemen. Want hoe betaal je de salarissen als het straks weer minder gaat? Er zijn zelfs plannen in de nieuwe wet om de werkgever tot een transitievergoeding te verplichten bij ontslag vanaf dag 1 bij iemand met een vast dienstverband. Een flexibele arbeidsschil blijft voor het mkb van belang om tijdelijke pieken op te vangen.

Kortom, om de motor van het mkb draaiende te houden is alertheid en aandacht geboden. En dat is natuurlijk primair de taak van ondernemer zelf. Maar hij moet wel de ruimte krijgen in wet- en regelgeving om dit goed te kunnen doen.

Jan Zweekhorst, fiscaal adviseur en bestuurslid SRA

Jan Zweekhorst

Jan Zweekhorst lees meer > sluit
Nieuw

Autoriteit BiZ met publicatie Branches in Zicht 2018

De media besteedden vorige week volop aandacht aan het nieuwe SRA-BiZ Sectorrapport. Het FD met de gehele voorpagina, maar ook BNR Nieuwsradio, De Telegraaf en NU.nl hebben de berichtgeving overgenomen. Hiermee kunt u ook uw voordeel doen.

De autoriteit van Branche in Zicht neemt immers elk jaar verder toe en daar plukt u als SRA-BiZ-kantoor de vruchten van. Bijvoorbeeld door uzelf te profileren als SRA-BiZ-kantoor. Het rapport met alle uitkomsten, specifiek voor acht branches, is online beschikbaar.

Logo FD lees meer > sluit
Nieuw

Factsheets met uw logo: heeft u ze al?

De factsheet van Branches in Zicht 2018 (omvang 2 pagina’s) bevat een samenvatting van de uitkomsten. Speciaal voor BiZ-abonnees bieden wij deze aan met uw eigen logo. De kant-en-klare factsheet is op 23 mei aan u gemaild, maar heeft u deze niet ontvangen vraag deze dan gerust opnieuw aan (biz@sra.nl). Hiermee kunt u uw kantoor op unieke wijze profileren.

Samenvatting SRA-SectorrapportWilt u liever gedrukte exemplaren? Vraag dan een drukklaar bestand bij ons op (biz@sra.nl) met uw kantoorlogo. Bij 'uw huisdrukker om de hoek' laat u dan in een handomdraai een voorraadje drukken, bijvoorbeeld voor uw receptiestandaard.

Samenvatting SRA-Sectorrapport lees meer > sluit
Nieuw

Wilt u meer halen uit BiZ?

Op donderdag 28 juni kunnen BiZ-abonnees kosteloos deelnemen aan de SRA-BiZ-Kennisdag: van data naar business. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan snel. U verdient 6 PE-punten (AA/RA/RC) en krijgt veel praktische handvatten aangereikt.

Webinar

Op donderdag 5 juli 2018 organiseren wij van 16.00 tot 17.00 uur ook een gratis webinar over de gebruiksmogelijkheden van BiZ. U kunt zich hier aanmelden.

Demonstratie op uw kantoor

Ook is het altijd mogelijk een demonstratie bij u op kantoor aan te vragen. U kunt hiervoor contact opnemen met Marianne Breckenridge via mbreckenridge@sra.nl.

lees meer > sluit

Sterke omzetontwikkeling voor het mkb, winstgroei neemt af

De omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is in 2017 opnieuw versneld. Gemiddeld steeg de omzet met 8%, versus 7,4% een jaar eerder. De winstgroei nam juist af, van ruim 20% naar 15,5%.

Per saldo hebben meer bedrijven de winst zien stabiliseren of toenemen, maar de omvang van de winstgroei is vorig jaar opnieuw afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterkere stijging van de personeelskosten. Van de totale omzet in het mkb ging 27% op aan personeel. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.

Cover rapportSterkere stijging personeelskosten

De totale personeelskosten zijn in 2017 met 8% opnieuw harder gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (6% in 2016, 3% in 2015 en 2% in 2014). De loonkosten stegen met ruim 9% (t.o.v. bijna 6% in 2016) en de kosten voor sociale zekerheid zelfs met ruim 10% (6% in 2016). De loonkosten gingen vooral omhoog in de industrie en de medische zorg, omdat in deze branches in relatief duur personeel is geïnvesteerd. De horeca heeft zich juist meer gericht op goedkoop personeel en heeft de loonkosten dan ook relatief beperkt gehouden. Per saldo liet de bouw een relatief sterke groei van de totale personeelskosten zien ten opzichte van andere branches.

Personeelskosten beïnvloeden winstontwikkeling

De steeds sterker oplopende personeelskosten zorgen ervoor dat de winstontwikkeling voor het mkb als geheel achterblijft bij de ontwikkeling van de omzet. Door het groeiende personeelstekort is de verwachting dat deze kosten in 2018 verder zullen stijgen. Personeelskosten bestaan niet alleen uit lonen en salarissen van werknemers, maar ook uit indirecte kosten: hoofdzakelijk de door de werkgever af te dragen sociale premies. De personeelskosten vormen een van de belangrijkste bepalende factoren voor het concurrentievermogen van bedrijven. Als de loonkosten in 2018 verder toenemen zonder een compensatie in de belastingen en sociale premies (wig), zal de winstgroei van mkb-bedrijven naar verwachting verder dalen.

Sterkere vermogenspositie

Financieel gezien heeft het mkb een erg goed jaar achter de rug. De solvabiliteit is sterk verbeterd en het eigen vermogen nam in totaal met 17,5% toe. Vooral de medische zorg, de industrie, de logistiek en specialistische zakelijke dienstverleners lieten een sterke stijging van het eigen vermogen zien. Hier speelt de afschaffing van het pensioen in eigen beheer waarschijnlijk ook mee, omdat een deel van de pensioenvoorzieningen naar het eigen vermogen is gegaan. De kortlopende schulden zijn per saldo met 3% gestegen, hetgeen wijst op extra investeringen. De financiële baten en lasten namen per saldo met bijna 15% af door de gedaalde rentekosten van leningen.

Logo SRA Branches In Zicht 2018Regionale prestaties lopen uiteen

De omzetontwikkeling was in 2017 opnieuw in alle regio's positief. De lijst werd aangevoerd door Overijssel, Gelderland en Flevoland,  terwijl de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gezamenlijk juist minder omzetstijging lieten zien. De winstcijfers waren in deze laatste regio juist wel goed doordat de bedrijfskosten veel minder stegen dan gemiddeld. De personeelskosten stegen gemiddeld het hardst in Overijssel, Gelderland en Flevoland (+9%). In de vier grote steden (+2,7%) was de stijging van deze kostenpost opvallend klein.

Industrie en automotive herstellen

Op brancheniveau hebben de industrie en de automotive in 2017 een overtuigend herstel laten zien. De bouw blijft het goed doen. De omzetgroei versnelde naar 12,7%. Wel nam de winstgroei sterk af, maar deze is nog altijd bovengemiddeld. Ook de medische zorg kende een goed jaar. In de logistiek nam de omzetgroei licht af, maar is de winstontwikkeling sterk verbeterd. De detailhandel en de specialistische zakelijke dienstverlening bleven duidelijk achter.

Over het onderzoek

Het SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb. Onderscheid wordt gemaakt in de branches: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en –bezittingen in 2017.

Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 180.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. De jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-kantoren en worden in elektronisch formaat aangeleverd en volledig automatisch ingelezen in het SRA-BiZ Online Benchmarkplatform.

Meer informatie

Bij het onderdeel Sectorrapport treft u meer informatie aan over het rapport, waaronder branchepersberichten, factsheets en marketingtools. 

Logo SRA Branches In Zicht 2018 lees meer > sluit

Deelnemende kantoren

Een overzicht van alle vooruitstrevende BiZ-deelnemers. Telkens komen hier nieuwe SRA-kantoren bij.
A t/m N O t/m Z

Accountants + Adviesgroep Los
Accountants Adviseurs Jongejan B.V.
Accountantskantoor Dijksterhuis en Uil B.V.
Accountantskantoor Hut B.V.
Accountantskantoor Oliemans B.V.
Accountenz, Breda VOF
AccountXperts B.V.
Accuraat Accountants B.V.
Accured accountants & adviseurs
Actan Accountants & Adviseurs
Alan Accountants & Adviseurs
Alfa Accountants en Adviseurs
Amstelstad Adviesgroep B.V.
AT&C Accountants en Belastingadviseurs
Audit Service Brabant B.V.
Auren
Avant Accountants
Baat accountants & adviseurs
Bentacera
BGH Accountants & Adviseurs
Bilanx Accountantskantoor B.V.
BLM B.V.
Bol Accountants
Boon Accountants Belastingadviseurs B.V.
Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs
Boschland Accountants & Adviseurs
BPV accountants en belastingadviseurs
Brouwers Accountants B.V.
Bruintjes + Seisveld
Confianza Accountants
Conquis
CONTOUR Accountants
Countus accountants + adviseurs
Daamen & Van Sluis Accountants Belastingadviseurs
DDJ Accountants & Adviseurs
De Beer Accountants & Belastingadviseurs
De Jong & Laan accountants belastingadviseurs
De Jong Accountants en Adviseurs B.V.
De Jonge Accountants
De Kok accountants en adviseurs
De Meerse Accountants Associatie B.V.
De Wert Accountants & Belastingadviseurs
De ZorgAccountants
DeBOER accountant & belastingadviseurs
Dok Accountants
Driebergen Accountants
DRV Accountants & Adviseurs
DVE accountants & adviseurs
Eshuis Accountants en Belastingadviseurs B.V.
ESJ Accounting & Belastingen B.V.
Felix Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Financial Care Accountants
FL!NK Accountants & Fiscalisten
Flantua accountants en adviseurs
FSV Accountants + Adviseurs
Glissenaar Accountants B.V.
Hak + Baak Accountants
Harrier Accountancy - Bedrijfsadvies
Hermans & Partners
Hills accountants en adviseurs
HLB Blömer accountants en adviseurs
HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs
HLB Van Daal & Partners N.V.
Holl en Gort Accountants en Belastingadviseurs
HoogeveenLuigjes accountants &
belastingadviseurs B.V.

Huibers Accountants & Belastingadviseurs
HZW Accountants & Belastingadviseurs
JAN© Accountants & Belastingadviseurs
Jansen & Buijvoets Accountants en Bedrijfsadviseurs
Kab Accountants & Belastingadviseurs Oost N.V.
Krijkamp Den Oude
Krol Wezenberg Accountants
Lansigt Accountants en Belastingadviseurs
Lekx Kok en Geerlofs Accountants
LENS accountants
Lentink Accountants/Belastingadviseurs
Londen & Van Holland
M & K Hilversum B.V.
Maarschalk | Ligthart
MB Accountants en Adviseurs
MTH Accountants & Adviseurs
Mulderij & Partners
NBC Eelman & Partners Accountants Adviseurs
NBC | Van Roemburg & Partners
Nieuwint & Van Beek Accountants en Belastingadviseurs

Omnyacc Huyg & Partners
Omnyacc Müller & Partners
Omnyacc Van Teylingen
Ontdekkracht Accountants & Adviseurs B.V.
Ooms Accountants & Belastingadviseurs
OOvB adviseurs en accountants
PBBZ accountants & adviseurs
Phidra Accountants & Adviseurs
Philipsen Accountants | Adviseurs B.V.
Priore Accountants & belastingadviseurs
Q Accountants & Belastingadviseurs
Remmerswaal Accountants & Adviseurs
Rendus Accountants & Belastingadviseurs
Retera De Natris Accountants B.V.
Rijkse accountants & adviseurs
RSW Accountants + Adviseurs
Rubicon Registeraccountants B.V.
Rühl Haegens Molenaar B.V.
Ruitenburg adviseurs & accountants
SAM Accountants
Schipper Accountants B.V.
Schuiteman Accountants
Severeyns Thijssen Accountants & Fiscalisten
Sibbing accountants en adviseurs B.V.
SmitsVandenBroek Accountants B.V.
Steens & Partners Accountants en Adviseurs
Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten
Stouten & Wijnen Accountants
SynCount Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Tamek Accountants B.V.
Tijssen cs Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Trivent accountants & belastingadviseurs
TweeDee accountants & belastingadviseurs
U adviseurs en accountants
UNP accountants adviseurs
V.O.F. accountenzplus
Van Asselt Accountants & Belastingadviseurs
Van Bergen Ondernemerszaken
Van de Ven Accountants | Adviseurs
Van der Meer Accountants B.V.
Van Dort & Partners Accountants en belastingadviseurs
Van Harberden Accountants en adviseurs
Van Luxemborg en De Kok B.V.
Van Noordenne Accountants
Van Ree Accountants
Van Soest & Partners accountants en adviseurs
Van Velzen accountants & adviseurs
VANDERLAANGROEP
Vanhier B.V.
VanOoijen Accountants en Belastingadviseurs
VDGC accountants en belastingadviseurs
Verstegen accountants en belastingadviseurs
Vigilate Accountants B.V.
Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs
Vivan accountants - adviseurs
Vork en van Prooijen
Vorwerk & Co Accountants en Belastingadviseurs
VPKL Accountancy B.V.
VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs
WEA Accountants & Adviseurs Naaldwijk
WEA Deltaland
WEA Groep
WEA Midden Holland
WEA Noord-Holland
WEA Randstad Accountants en adviseurs B.V.
WEA Rivierenland Accountants & Adviseurs
WEA Roosendaal
WEA Zeeland
WEA Zuid-West
Wesselman Accountants | Belastingadviseurs
Westerveld en Vossers
WIJmetAARTS Registeraccountants B.V.
Witlox van den Boomen Accountants N.V.
Witlox VCS
Worrell & Jetten Accountancy-Fiscaal-Juridisch
Zirkzee Group


Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Logo-overzicht BiZ-kantoren

Logo-overzicht BiZ-kantoren lees meer > sluit