Thuis in uw branche

Selectie van rechtspraak rechtsherstel box 3 (2017-2022)

Over de vraag hoe het werkelijke rendement in individuele gevallen wordt vastgesteld en over de vraag of de Wet rechtsherstel box 3 voldoende rechtsherstel biedt, bestaat nog onduidelijkheid. Inmiddels is wel jurisprudentie verschenen, maar de Hoge Raad moet zich hier nog over uitspreken. De jurisprudentie van rechtbanken en gerechtshoven zit op dit punt niet op één lijn. Soms wordt wel rekening gehouden met waardedalingen of -stijgingen en soms weer niet. In de selectie rechtspraak zijn samenvattingen alsmede verwijzingen naar de jurisprudentie inzake rechtsherstel box 3 te vinden.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren