Thuis in uw branche

Selectie van rechtspraak rechtsherstel box 3 (2017-2022)

Over de vraag hoe het werkelijke rendement in individuele gevallen wordt vastgesteld en over de vraag of de Wet rechtsherstel box 3 voldoende rechtsherstel biedt, bestaat nog onduidelijkheid. Inmiddels zijn conclusies van twee AG's verschenen,  maar de Hoge Raad moet zich hier nog over uitspreken. De arresten worden in augustus/september 2024 verwacht. In de selectie rechtspraak zijn samenvattingen alsmede verwijzingen naar de jurisprudentie inzake rechtsherstel box 3 te vinden.