Thuis in uw branche

Dossier Box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dit dossier Box 3 bundelen wij onze publicaties en bijeenkomsten over dit onderwerp.

Hulpmiddelen box 3 rechtsherstel

Hulpmiddelen
Bekijk het aanbod

Cursus 'Vermogensstructurering, box 3 en de DGA'

Beschikt de bv van uw klant over overtollige liquide middelen? Uitlenen aan privé is steeds minder aantrekkelijk. Wat kunt u allemaal doen om box 3-heffing te beperken? Volg de cursus op donderdag 1 juni 2023.

Bekijk het programma

Box 3: Een overzichtsartikel met de belangrijkste verwijzingen

6 februari 2023 - De Hoge Raad wees op 24 december 2021 het zogenoemde kerstarrest inzake box 3. Hoewel sindsdien ruim een jaar is verstreken, is dit dossier nog lang niet gesloten. In dit artikel een overzicht van de stand van zaken bij de groep bezwaarmakers, de groep niet-bezwaarmakers, enkele relevante jurisprudentie en de verwachtingen voor een toekomstige box 3.

Lees het artikel

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

24 januari 2023 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren 2017 en 2018.

Lees het artikel

Nieuws over Box 3

Nieuws over Box 3
Wat melden de bronnen?

Selectie van rechtspraak

Rechtspraak over Box 3
Uitspraken over Box 3

Publicaties Bureau Vaktechniek Box 3

Exclusief voor Nieuwsbankabonnees

Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag over box 3? Maak dan gebruik van ons online formulier.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren