Thuis in uw branche

Dossier Box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dit dossier Box 3 bundelen wij onze publicaties en bijeenkomsten over dit onderwerp.

Hulpmiddelen box 3 rechtsherstel

Hulpmiddelen
Bekijk het aanbod

Cursus 'De DGA in de Inkomstenbelasting: box 3'

Hoe beperkt u de box 3-heffing voor de dga? Beschikt de bv van uw klant over overtollige liquide middelen? Uitlenen aan privé is steeds minder aantrekkelijk. Wat kunt u allemaal doen om box 3-heffing te beperken? Volg de cursus op donderdag 15 december 2022.

Bekijk het programma

Gesprek met Staatssecretaris Van Rij inzake uitvoering van het rechtsherstel box 3

29 SEPTEMBER - De koepelorganisaties SRA, NBA, NOAB, NOB en RB hebben in een brief aan Staatssecretaris Van Rij hun dank uitgesproken over het vele werk dat is verzet door het ministerie van Financiën om de problematiek in goede banen te leiden. Wij onderkennen dat de maatschappelijke context van het 'box 3-dossier' meeweegt in de gekozen oplossingsrichtingen en daar hebben wij uiteraard begrip voor. We benadrukken dat onze zorgen hieraan geenszins voorbij gaan, maar vragen ook aandacht voor de gesignaleerde toenemende administratieve druk en vraagstukken rondom rechtszekerheid en rechtsbescherming voor vele belastingplichtigen.

Lees het hele artikel

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

5 SEPTEMBER 202 - Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren. Het kabinet heeft op basis van een onderzoek van Capgemini besloten om dit uit te stellen tot 2026. De overbruggingswetgeving volgens de zogenaamde spaarvariant blijft daarom een jaar langer bestaan. Spaarders zullen tijdens de overbruggingsfase vrijwel geen belasting in box 3 betalen als het rendement op spaargeld op het huidige lage niveau blijft. De budgettaire derving van het uitstel is eenmalig € 385 miljoen. Deze derving is meegenomen in de augustusbesluitvorming.

Lees het hele artikel

Selectie van rechtspraak

Rechtspraak over Box 3
Uitspraken over Box 3

Publicaties Bureau Vaktechniek Box 3

Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag over box 3? Maak dan gebruik van ons online formulier.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren