Thuis in uw branche

Dossier Horizontaal toezicht

Visie

Horizontaal toezicht (HT) biedt meerwaarde. Met Horizontaal toezicht kunnen SRA-kantoren zich onderscheiden in de markt en in de aangifteketen. Daarvan is SRA overtuigd.

SRA vindt dat efficiency binnen de overheid, specifiek de Belastingdienst, gediend kan worden wanneer zij steunt op de werkzaamheden en kwaliteit van de SRA-kantoren. Dit zou moeten leiden tot minder controledruk en administratieve lasten. Bij SRA-kantoren en bij hun klanten.

De Belastingdienst steunt op de kwaliteit en professionaliteit van de fiscaal dienstverlener. Zij voert fiscaal toezicht op maat. Dat betekent dat de Dienst toezicht kan differentiëren. Meer toezicht uitoefenen waar nodig, minder toezicht waar dat kan. De Belastingdienst zelf geeft in de overlegstructuren aan dat SRA kantoren beter presteren. We willen daarin leading zijn en blijven.

In dit dossier is alle informatie verzameld om kantoren met een SRA-convenant Horizontaal toezicht optimaal te ondersteunen: vaktechnische en achtergrondinformatie vanuit SRA en de Belastingdienst, duiding voor uw dagelijkse praktijk, informatie over bijeenkomsten HT én informatie voor uw klanten. 

Horizontaal toezicht in de dagelijkse praktijk

Wat betekent samenwerking binnen Horizontaal toezicht voor uw dagelijkse praktijk? SRA Bureau Vaktechniek en de Belastingdienst ondersteunen de HT-kantoren met diverse praktijkhandreikingen en leidraden. Ook als het gaat om een goede borging van de kwaliteit van processen.

Leren van elkaar: Kring Fiscale Kwaliteit en HT

Tijdens de Kring Fiscale Kwaliteit en HT staat het optimaliseren van de fiscale (kantoor)organisatie centraal. Een (praktijk)deskundige behandelt een hiermee samenhangend onderwerp. Ook thema's als de fiscale review, toezicht door de fiscus en/of Horizontaal toezicht staan regelmatig op de agenda.

Ondernemersinformatie Horizontaal toezicht

Wat zijn de voordelen van HT voor ondernemers, uw klanten? SRA zet ze voor u op een rij. Vertel het uw klanten met de flyer Ondernemen & Horizontaal toezicht: Zeker weten dat uw aangifte gewoon goed is.

Deelnemen aan Horizontaal toezicht?

Wilt u met uw kantoor een SRA-convenant Horizontaal toezicht met de Belastingdienst afsluiten? Met onderstaande informatie is uw deelname snel geregeld.

Standpunt

Horizontaal toezicht is een van de toezichtvormen van de Belastingdienst. In een convenant spreken partijen af op basis van vertrouwen, eerlijk en open met elkaar om te gaan. En binnen de wettelijke kaders. HT bewerkstelligt dat het proces in de aangifteketen (van aangifte tot aanslag) soepel verloopt. SRA vindt dat een dergelijke vorm van systeemtoezicht vraagt om een wettelijke grondslag van convenanten.

Systeemtoezicht is alleen mogelijk als deze systemen ook op kwaliteit worden getoetst. Dat veronderstelt normen waaraan getoetst kan worden. Voor SRA is het kwaliteit(borging)systeem een belangrijk uitgangspunt. Dit kwaliteitssysteem wordt gekenmerkt door (kwaliteits)normen die door onafhankelijke reviewers periodiek worden getoetst. Dit drieledig normenkader bestaat uit: cliëntacceptatie, kwaliteitsborging en vaktechniek. SRA vindt het kwaliteitsborgingsysteem een van de meest belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van Horizontaal toezicht.

Artikelen uit ledenmagazine SRAadviseur

Gerelateerde informatie