Thuis in uw branche

Opleidingsverplichting Wwft

Volgens Bureau Financieel toezicht voldoen veel organisaties niet aan de periodieke opleidingsverplichting. Bij ongeveer de helft van de integrale onderzoeken die BFT in 2022 en 2023 uitvoerden, stelden zij overtredingen van de opleidingsverplichting vast.

Hoe maakt u werk van deze opleidingsverplichting, zodat uw kantoor wel voldoet?

Laptop

Zoals u ongetwijfeld weet is de opleidingsverplichting een open norm die vormvrij kan worden ingevuld. U moet periodiek opleidingen bieden aan alle medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers. De opleidingen moeten afgestemd zijn op de omvang van het kantoor, de aangeboden dienstverlening én de risico-inschatting van de cliëntenportefeuille.

De inhoud, diepgang en frequentie van deze opleiding, is afhankelijk van de functie en ervaring van de medewerker of beleidsbepaler. Over welke kennis en kunde moet uw medewerker in zijn of haar functie beschikken? Het is van groot belang dat u bijvoorbeeld nieuwe medewerkers een basisopleiding aanbiedt met algemene kennis over witwassen, de belangrijkste verplichtingen vanuit de Wwft en de meldprocedure binnen uw kantoor.  De ervaren medewerkers en de beleidsbepalers kunt u een opleiding met meer diepgang aanbieden.

Tips om te voldoen aan de opleidingsverplichting

  1. De opleidingsverplichting is vormvrij maar niet vrijblijvend! Zorg dat u goed vastlegt welke opleiding door welke medewerker is gevolgd en zorg voor een heldere aanwezigheidsregistratie of certificaten. 
  2. Leg vast welke leeractiviteiten je organiseert als kantoor rondom de Wwft. Maak Wwft een vast onderdeel van je opleidingsplan.
  3. Organiseert u regelmatig VTO’s? Zorg dat u de inhoud documenteert en ook de aanwezigheid van de medewerkers vastlegt. Maak een verslag van de bijeenkomst en werk met presentielijsten.
  4. Wilt u uw kennis up-to-date houden met het bestuderen van leidraden, richtsnoeren en praktijkhandreikingen? Reflecteer duidelijk in uw PE-portfolio wat u heeft geleerd.
  5. Zorg voor een goede afwisseling van theorie en praktijk. Juist de afwisseling zorgt dat de kennis beter beklijft en de Wwft correct wordt toegepast. 
  6. Het is van belang om met de inhoud te differentiëren naar functie, een teamleider heeft andere kennis nodig dan een secretaresse. U kunt verschillende doelgroepen bijvoorbeeld verschillende e-learnings laten volgen, waarvan de inhoud is toegespitst op hun functie.
  7. Neem nieuwe medewerkers mee in de stroom, maar zorg ervoor dat ze altijd een cursus/e-learning volgen aan het begin van hun loopbaan bij uw kantoor.

VoorbeeldPraktijkvoorbeeld #1:

Jaar 1 - E-learning Wwft: Alle medewerkers volgen een e-learning, afgestemd op ieders niveau. Als de SRA e-learning voltooid is, ontvangt de deelnemer automatisch een certificaat. Hiermee kunt u aannemelijk maken dat aan de jaarlijkse opleidingsverplichting is voldaan. SRA biedt voor diverse functiegroepen een e-learning Wwft aan, ook voor non-financials.

Jaar 2 - VTO: Organiseer binnen uw kantoor een VTO, waarbij het onderwerp Wwft centraal staat. Hierbij is het belangrijk dat u de inhoud van het VTO alsmede de behandelde praktijkcases en aanwezigheidsregistratie goed gedocumenteerd heeft.

Jaar 3 - Een klassikale cursus voor alle medewerkers: Bij grotere kantoren kan dit incompany, waarbij u rekening houdt in het programma met de doelgroep i.v.m. diepgang. U kunt uw medewerkers ook losse cursussen laten volgen, of laten deelnemen aan de SRA-kringen. Let hierbij op de aanwezigheidsregistratie/bewijs van deelname. Wij adviseren u, om hier altijd naar te vragen. Volgt u bijeenkomsten bij SRA, dan ontvangt u automatisch een certificaat na deelname aan de bijeenkomst.

Jaar 4 - VTO: Organiseer binnen uw kantoor een VTO, waarbij het onderwerp Wwft centraal staat. Hierbij is het belangrijk dat u de inhoud van het VTO alsmede de behandelde praktijkcases en aanwezigheidsregistratie goed gedocumenteerd heeft.

VoorbeeldPraktijkvoorbeeld #2:

Jaar 1 - Plenaire cursus Wwft met het hele kantoor bij uw jaarlijkse kantoordag of mastercourse: Zorg dat de Wwft onderdeel is van uw jaarlijkse kantoordag of masterclass en update hiermee de Wwft-kennis van alle medewerkers. Tijdens de plenaire sessie staan we niet alleen stil bij de wet- en regelgeving, maar bespreken we ook lastige praktijkcases uit uw eigen en/of de mkb-praktijk. Praktisch en interactief!

Jaar 2 - VTO: Bespreek tijdens het VTO de SRA-Praktijkhandreiking Wwft. Ga hierover met elkaar in gesprek, door vragen te stellen en dilemma’s te bespreken. Tip: U kunt hierbij gebruikmaken van een intervisiemethodiek. Belangrijk voor de opleidingsverplichting is, dat u de inhoud van het VTO alsmede de behandelde praktijkcases en aanwezigheidsregistratie goed gedocumenteerd heeft.

Jaar 3 - E-learning Wwft: Alle medewerkers volgen een e-learning, afgestemd op ieders niveau. Als de SRA e-learning voltooid is, ontvangt de deelnemer automatisch een certificaat. Hiermee kunt u aannemelijk maken dat aan de jaarlijkse opleidingsverplichting is voldaan. SRA biedt voor diverse functiegroepen een e-learning Wwft aan, ook voor non-financials.

Jaar 4 - Kennis assessment Wwft (medio 2024 beschikbaar): Hoe staat het met de kennis op het gebied van Wwft? Gebruik de kennis assessment Wwft als 0-meting. U brengt zo eventuele kennishiaten direct in kaart en u kunt kwaliteitsverbeteringen en leeractiviteiten voor uw kantoor hierop afstemmen (ook individueel beschikbaar). 

Video Wwft

Bekijk een videofragment uit de
module De Wwft voor non-financials

Online

Klassikaal

Dossier

Wwft-audit

Heeft u meer dan 50 medewerkers? Kijk dan zeker naar onze Wwft-audit.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met Roselien Boonstra. Meer informatie over de incompany mogelijkheden? Team incompany helpt u graag verder.

Roselien Boonstra

Roselien Boonstra
E rboonstra@sra.nl
T 030 656 60 60

Incompany

Incompany
E
incompany@sra.nl
T 030 656 60 60