Thuis in uw branche

Aanpassing aan inflatie: controlegrenzen op de schop?

  • Publicatiedatum: 22-9-2023
Toezicht

De Europese Commissie kondigde half september een 'SME Relief Package' aan: een reeks initiatieven om tegemoet te komen aan de behoeften van Europese kleine en middelgrote ondernemingen in het huidige economische klimaat. Doel is om het concurrentievermogen en de veerkracht van deze mkb-ondernemingen te versterken en te vergroten. We informeerden u eerder daarover.

Eén van de onderdelen van het pakket is een aanpassing van de Europese Jaarrekeningrichtlijn, de ‘Accounting Directive’, meer specifiek aanpassing van de groottecriteria die bepalen of een onderneming als micro, klein, middelgroot of groot wordt geclassificeerd. De Europese Commissie is daarvoor een consultatie gestart.

Verhoging met 25%

Op basis van de inflatie (peildatum 2013) stelt de Europese Commissie voor de criteria ‘balanstotaal’ en ‘omzet’ een verhoging voor met 25 procent. Het derde groottecriterium, het gemiddeld aantal medewerkers, wordt volgens het voorstel niet gewijzigd. De voorgestelde verhoging van grensbedragen volgens onderstaand schema zal er volgens de Europese Commissie toe leiden dat micro-, kleine en middelgrote ondernemingen niet worden onderworpen aan tal van EU-bepalingen inzake financiële en duurzaamheidsrapportage die van toepassing zijn op grotere ondernemingen.

    Balanstotaal (€)
Omzet (€)
Micro-ondernemingen Huidig 350.000
700.000
  Aangepast
450.000
900.000
Klein (laag)
Huidig
4.000.000  8.000.000
  Aangepast
5.000.000
10.000.000
Klein (hoog) Huidig
6.000.000
12.000.000
  Aangepast
7.500.000
15.000.000
Middelgroot/groot
Huidig
20.000.000
40.000.000
  Aangepast
25.000.000
50.000.000

Controleplichtig of niet?

De grensbedragen bepalen onder andere ook of een onderneming controleplichtig is. Landen kunnen de grenzen waarboven controle verplicht is, lager vaststellen. Nederland hanteert de binnen Europa maximaal toegestane grensbedragen. Een onderneming is controleplichtig wanneer die op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee of meer van drie vereisten: een omzet van meer dan twaalf miljoen euro, een balanstotaal van meer dan zes miljoen euro en vijftig of meer medewerkers in dienst.

Mede vanwege de signalen vanuit veel SRA-kantoren over de gewenste aanpassing aan de inflatie, zal SRA reageren op de consultatie van de Europese Commissie.

Eerder brachten wij