Thuis in uw branche

Accountants kunnen jaarrekening digitaal goedkeuren

  • Publicatiedatum: 21-11-2014

Accountants kunnen binnenkort een digitale jaarrekening ook van een digitale verklaring voorzien, zo meldt de NBA. Het blijkt technisch mogelijk te zijn om een digitale controleverklaring te koppelen aan een digitale jaarrekening en deze gezamenlijk te verzenden. Bij eventuele wijzigingen in de jaarrekening komt de accountantsverklaring automatisch te vervallen. De papieren jaarrekening en accountantsverklaring hebben daarmee hun langste tijd gehad. Dat blijkt uit een pilot door een aantal betrokken partijen.

Voordeel

Vooral organisaties die veel gecontroleerde jaarrekeningen ontvangen, zoals Kamers van Koophandel, overheidsinstellingen en banken, kunnen hier hun voordeel mee doen. Gecontroleerde jaarrekeningen hoeven niet meer te worden overgetypt, maar kunnen elektronisch worden ontvangen, ingelezen en verwerkt.

Beroepscertificaat

De klassieke handtekening die normaal onder een accountantsverklaring staat is in de pilot vervangen door een elektronische handtekening met het beroepscertificaat. Met hetzelfde beroepscertificaat wordt ook de jaarrekening gewaarmerkt, waarmee de integriteit van de jaarrekening in het maatschappelijk verkeer is gewaarborgd. Het gebruik van het beroepscertificaat in combinatie met een SBR-verklaring is uniek in de wereld.

Pilot

Een werkgroep opgezet door overheidsdienst Logius en de NBA heeft met succes een pilot met softwareleveranciers en accountantskantoren afgerond. De pilot toont aan dat het mogelijk is om een jaarrekening in het zogenaamde 'XBRL-formaat', inclusief de daarbij behorende accountantsverklaring, aan te leveren aan Digipoort.

XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet. Digipoort is het centrale aanleverkanaal waar het berichtenverkeer voor de overheid wordt afgehandeld. Voor elektronisch gestandaardiseerde rapportages wordt veelal de term SBR (Standard Business Reporting) gehanteerd.

Nederlandse oplossing

Tijdens de internationale XBRL-conferentie in Japan in april 2013 werd deze Nederlandse oplossing voor het gebruik van een digitale accountantsverklaring aangekondigd. Met de pilot is aangetoond dat de destijds bedachte oplossing ook technisch daadwerkelijk werkt, zowel voor controle- als samenstelverklaringen van accountants. Het komend jaar investeren de betrokken partijen in de daadwerkelijke invoering in de eigen bedrijfsprocessen.

Verplichting

Naar verwachting is het vanaf 1 januari 2017 wettelijk verplicht om (gecontroleerde) jaarrekeningen van middelgrote- en grote bedrijven via SBR bij de Kamers van Koophandel te deponeren. Het toepassen van de hierboven beschreven oplossing moet dan gemeengoed zijn.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren