Thuis in uw branche

Antwoord Belastingdienst over onduidelijkheid belastinguitstel

  • Publicatiedatum: 7-10-2020
Euro

SRA heeft de Belastingdienst naar aanleiding van de versoepeling van het uitstellen van belastingen door de coronacrisis nog de volgende vragen van SRA-leden gesteld. De Belastingdienst heeft hierop antwoord gegeven.

Vraag 1

Een ondernemer heeft door de coronacrisis in eerste aanleg uitstel van belastingen aangevraagd, in dit geval lopende de drie maanden tot en met 31 augustus. Hoe zit het dan met de aanslagen loonheffing en btw over de maand augustus? Deze aangiften worden eind september gedaan en de naheffingsaanslagen (waarop de ondernemer nog moet reageren) komen ergens in september of oktober. Zitten deze dan nog in de eerste aanvraag van uitstel van betaling?

Antwoord Belastingdienst

Het uitstel (en dus betalingsregeling) bevat de schulden die (materieel) zijn ontstaan of betaald hadden moeten zijn in de periode van het uitstel. De materiële verschuldigdheid van het tijdvak augustus begint pas op 1 september, valt dus buiten het uitstel en daarmee niet in de betalingsregeling.

Vraag 2

Nog steeds is bij sommige ondernemers, en evenmin bij hun hun fiscaal dienstverlener, niet helder welke aanslagen (welke belastingen) er onder de eerste aanvraag van uitstel vallen, zodat het niet duidelijk is of de ondernemer minder of meer dan € 20.000 aan belastingschuld heeft. Die grens van € 20.000 is belangrijk, omdat een derdenverklaring nodig is als de belastingschuld hoger is dan € 20.000 en er verlenging van uitstel van belastingen wordt aangevraagd.

Antwoord Belastingdienst

Het lukt de Belastingdienst niet om tijdig een overzicht te sturen met de vorderingen die initieel in het uitstel zijn betrokken. De ondernemer of de dienstverlener heeft een ontvangstbevestiging van het verzoek waarin staat op welk moment het uitstel is verleend (en eindigt). Alle niet-betaalde aanslagen btw, LH, IH/ZWV of Vpb op dat moment (datum verzoek) zijn in het uitstel betrokken, eventueel vermeerderd met specifieke aanslagen assurantiebelasting, kansspelbelasting etc.

Vraag 3

Wat gebeurt er als – na een verlengingsaanvraag van uitstel van belastingen van meer dan € 20.000 – de Belastingdienst de liquiditeitsprognose afkeurt? Die liquiditeitsprognose dient een ondernemer mee te sturen als hij verlenging van de belastingschuld aanvraagt en de belastingschuld boven de € 20.000 is.

Antwoord Belastingdienst

De Belastingdienst zal zeer snel na indienen bekendmaken dat de prognose onvoldoende is. Er is echter een contactmoment om eventueel de gelegenheid te geven tot aanvullende informatie.

Vraag 4

We gaan ervan uit dat alle belastingplichtigen met uitstel van betaling door de coronacrisis inmiddels bericht hebben gehad inzake de stand van zaken. Daarbij valt het ons op dat sommige belastingplichtigen een brief hebben ontvangen en andere zijn gebeld. Wat is het onderscheid?

Antwoord Belastingdienst

Alle ondernemers hebben een algemene brief ontvangen over de aanstaande betalingsregeling en de mogelijkheid/het belang van de verlenging. Daarnaast zijn er ondernemers gebeld waarvan de driemaandentermijn voorbij was, er nog geen verlenging is gevraagd en men bovendien niet in staat was om de lopende verplichtingen (na de drie maanden) na te komen. Doel van het gesprek was om vast te stellen waarom men niet in actie is gekomen en te informeren over de mogelijkheden/gevolgen.
Versoepeling uitstel betalen belastingen

Eerder werd bekend dat de regeling rondom uitstel van belasting is versoepeld. Op hoofdlijnen houdt de verruiming het volgende in. Ondernemers krijgen nu 36 maanden de tijd (dat was 24 maanden) om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen (dat was per 1 januari 2021). Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari.