Thuis in uw branche

Balanceren in het krachtenveld van belangen

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 5-11-2020

Kwartiermakers, duizenddingendoekje, BVm (maatschappelijke bv) en toezichtkosten doorberekenen aan de belastingbetaler. Zomaar een aantal termen uit het debat in de Tweede Kamer over ‘de toekomst van de accountancy’, eind september. De kwaliteit van dienstverlening in het wettelijke controledomein blijft de gemoederen flink bezig houden en staat torenhoog op de agenda bij alle stakeholders van de financiële verantwoordingsketen. Dus ook bij het SRA-bestuur.

Met 190 (aspirant-)leden die beschikken over een AFM-vergunning en een marktaandeel van meer dan 30%, is SRA een belanghebbende partij binnen het Wta-domein, onderdeel van die financiële keten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bestuur flink inzet om de belangen van de SRAleden te behartigen; zeker gezien het mogelijke ‘doordruppeleffect’ van wet- en regelgeving op de andere vormen van dienstverlening binnen de veelal multidisciplinaire SRA-praktijken.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Ontwikkelingen accountancy

Een korte terugblik. Sinds de herfst van 2014 roert het goed in de wettelijke controlepraktijk. Rapport na rapport verscheen over de ervaren kwaliteit. Aangezet door politieke druk en de wil om verandering te creëren, presenteerde de werkgroep Toekomst accountantsberoep vanuit eigen veld het rapport ‘In het publiek belang’. Dit rapport biedt een analyse van mogelijke oorzaken en faalfactoren. Met 53 maatregelen moest het werk en de onafhankelijkheid van de accountant verbeteren en het vertrouwen in de sector hersteld worden.

Toezichthouder AFM en de Monitoring Commissie Accountancy constateerden in de jaren daarna dat het werk binnen de sector nog niet op orde was. Dit leidde uiteindelijk tot de instelling van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) door minister Hoekstra van Financiën (november 2018). De Cta presenteerde begin dit jaar haar rapport ‘Vertrouwen op controle’. De meeste van de 22 aanbevelingen uit dit rapport - zoals het formuleren van kwaliteitsindicatoren (AQIs), de aanscherping van de governance bij grote nOOB-kantoren of de uitvoering van
de kwaliteitstoetsingen volledig in handen van de toezichthouder -, worden door het kabinet omarmd.

De Tweede Kamer debatteerde eind september over de maatregelen voor de accountancysector. Begin volgend jaar komt minister Hoekstra met nieuwe wetgeving die ter consultatie zal worden voorgelegd aan belanghebbenden. Ondertussen tuigen de benoemde kwartiermakers, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, diverse projecten op en monitoren de ontwikkelingen en processen waarmee de sector en de keten aan de slag zijn.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur november 2020

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur