Thuis in uw branche

Belastingdienst: renseignering ook voor betalingen btw-vrijgestelde werkzaamheden en diensten

  • Publicatiedatum: 19-1-2023
Belastingdienst

SRA constateert dat onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van de renseigneringsverplichting die is opgenomen in artikel 22a Uitvoeringsbesluit Wet IB 2001. Het standpunt van de Belastingdienst is dat betalingen in 2022 aan ondernemers (natuurlijke personen) die een btw-vrijgestelde werkzaamheid of dienst verrichtten niet uitgezonderd zijn van de renseigneringsverplichting.

Dit ongeacht of die ondernemers wel of niet een factuur uitreikten. Het is de vraag of de Belastingdienst hier, gezien de wettelijke bepalingen en de wetsgeschiedenis, een correct standpunt inneemt. SRA beraadt zich hierover maar verwacht op korte termijn geen uitsluitsel. Gezien de deadline van 31 januari 2023 lijkt het op dit moment daarom veiligheidshalve raadzaam om in deze situaties over te gaan tot renseignering voor het jaar 2022.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de renseigneringsverplichting ook het gegevensportaal van de Belastingdienst over de UBD 2022. Het standpunt van de Belastingdienst over de renseignering van betalingen aan natuurlijke personen die btw-vrijgestelde werkzaamheden of diensten verrichten, is opgenomen in het antwoord op vraag 14 in het document ‘Vragen en Antwoorden Uitbetaalde Bedragen een Derden (UBD)’ op dit portaal. Het standpunt is ook opgenomen in een antwoord van de redactie van het Forum Fiscaal Dienstverleners.

Ook in de Nieuwsbank
Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Daar staat nu ook een artikel over dit onderwerp klaar dat u naar uw klanten kunt sturen. Heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie. Bekijk ook de nieuwe abonnementsvorm met jaarlijks de Special Lonen, Miljoenennota en Eindejaarstips.