Thuis in uw branche

Crisismanager van uw eigen accountantskantoor?

  • Publicatiedatum: 24-6-2020
Laptop

Een crisis lijkt altijd onverwachts te komen. Bijna niemand is voorbereid op tegenspoed, al zal het natuurlijk beter zijn om altijd te beschikken over een toekomstbestendige strategie. Maar welke? En welke rol is hier voor u als manager, directeur of vennoot weggelegd?

Andere dienstverlening

Knelpunten moeten snel uit de weg in deze turbulente tijd waarin veel bedrijven onder druk staan en herstructureringen en andere verdienmodellen de boventoon gaan voeren. Waar eerst nog de gedachte was dat de economie, na de coronacrisis, snel weer uit het dal zou klimmen, is die gedachte wel losgelaten. Dat vraagt soms om andere dienstverlening. Liquiditeitsbegrotingen en scenariodenken worden ineens erg belangrijk en dat blijft voorlopig wel zo. Ook voor uw kantoor!

Gratis sparrensessie

Jan AdriaanseMaar, never waste a good crisis, aldus prof. dr. mr. J.A.A. Adriaanse. Hij spreekt op 9 juli op de gratis online SRA Sparrensessie Crisismanagement (aanvang 15.30 uur). Tijdens deze sessie komen vragen naar voren als:

  • Wat zijn de succes- en faalfactoren in crisistijd?
  • Hoe bouw je aan veerkracht en innovatiekracht?
  • Wat ziet u bij uw mkb-ondernemers?

Deze manier van kennisdelen, voor en met collega’s, biedt de mogelijkheid sterker te worden op de diverse uitdagende gebieden. Hier zou ieder SRA-kantoor aan moeten deelnemen.

Samen de crisis te lijf door van elkaar te leren! Denk actief mee en geef u nu op. (exclusief voor SRA-leden)

Meer informatie en aanmelden sparrensessie