Thuis in uw branche

CSRD, bereid uw klanten voor!

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 3-2-2022
CSRD

Per 1 januari 2023 wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht. Hierdoor moeten veel grote bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheidsinformatie waarop door derden assurance moet worden verleend. Dit heeft direct gevolgen voor veel klanten van SRA-kantoren. Eveneens voor het mkb, want de grote bedrijven zullen op hun beurt de druk in de keten om te verduurzamen, opvoeren. Tegelijk kunnen SRA-kantoren zelf in sommige gevallen ook onder de CSRD vallen.

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de CSRD, die de bestaande richtlijn over niet-financiële verslaggeving zal vervangen. Hierdoor moeten veel meer grote bedrijven per 1 januari 2023 verplicht over duurzaamheid rapporteren.

Impact voor SRA-kantoren

SRA deed eerder, naar aanleiding van de invoering van de CSRD, uitvraag onder 181 kantoren met een controlepraktijk. Voor hoeveel van uw klanten gaat de CSRD gelden vanaf 2023? Minimaal 314 ondernemingen, verdeeld over ruim 70% van de SRA-kantoren, moeten vanaf 2023 voldoen aan deze richtlijn. Daarnaast gaf ruim 16% van de kantoren aan dit nog niet goed in beeld te hebben.

Welke bedrijven vallen onder de CSRD?

Beursgenoteerde ondernemingen en OOB-instellingen moesten al verplicht rapporteren over niet-financiële informatie. Nu komen daar door de CSRD grote bedrijven bij. De definitie van een grote onderneming sluit aan bij BW2 titel 9 en de CSRD is van toepassing als de onderneming aan ten minste twee van de drie volgende vereisten voldoet:

  • € 40 miljoen netto-omzet
  • € 20 miljoen op de balans
  • 250 of meer werknemers

Het is de verwachting dat de EU-lidstaten de CSRD op 1 december 2022 aannemen.

Lunchwebinar verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD (gratis), 17 maart 12.30 uur
Grote bedrijven moeten per 2023 verplicht rapporteren over de milieu- en sociale impact van hun bedrijf. Door deze verplichting wordt de druk voor andere ondernemers in de keten te verduurzamen flink opgevoerd. Hoe kunt u uw klanten hierover adviseren? Hoe begeleidt u uw klanten? Meld u aan voor het webinar.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur december 2021

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur