Thuis in uw branche

'De tijd van aan de zijlijn staan, is geweest'

SRA-kantoren tijdens Koploperproject over verduurzamen

  • Publicatiedatum: 9-2-2022
Bijeenkomst Koploperproject

"De tijd van aan de zijlijn staan, is geweest", zegt een SRA-kantoor tijdens de tweede bijeenkomst van het SRA-Koploperproject op vrijdag 4 februari jl. Kern van deze bijeenkomst was het per kantoor in kaart brengen van de sterke punten en de verbeterpunten als het gaat om duurzaam ondernemen.

Wat is het Koploperproject?

Het SRA-Koploperproject houdt in dat in een acht maanden durend traject veertien SRA-kantoren aan de slag gaan met verduurzamen. De kantoren doen met het project kennis en ervaring op die zij weer inzetten voor hun klanten. Zo kunnen de kantoren hen beter adviseren over en begeleiden bij duurzaam en toekomstbestendig ondernemen.

Wat gaat goed, wat kan beter?

Tijdens de tweede bijeenkomst van het Koploperproject deelden de kantoren hun ervaringen over wat al goed gaat en wat beter kan aan de hand van een uitgebreide nulmeting. Met als basis de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, ISO 26000, en de 17 sustainability goals van de Verenigde naties (bijvoorbeeld geen armoede, goede gezondheid en welzijn, gendergelijkheid, klimaatactie en leven in het water).

Wat zijn de ervaringen en leerpunten?

De nulmeting vergroot bij de kantoren het bewustzijn dat er veel meer mogelijk en nodig is om goed te verduurzamen en gaf aanbevelingen over hoe je dat dan vervolgens in brede zin kunt doen. Enkele voorbeelden. Bij de verbeterpunten zagen de kantoren zeker een gemene deler. Er kan veel winst behaald worden op mobiliteit en het verbruik van aardgas en elektriciteit, hoewel er ook kantoren zijn die hun wagenpark al deels geëlektrificeerd hebben en groene stroom inkopen.

Verder werd duidelijk dat er al veel oog is voor bepaalde aspecten, zoals governance en arbobeleid, maar tijdens de bijeenkomst bleek dat er altijd ruimte is voor verbetering. “Belangrijk, want het welzijn van onze mensen staat voorop”, aldus een van de deelnemers. Het inkoopbeleid was ook een van de punten waarmee kantoren de komende tijd aan de slag gaan. Eerlijk zakendoen kan worden bevorderd door bijvoorbeeld beter naar de inkoopketen te kijken (Letten we op keurmerken? Gebruiken we refurbished meubilair of leasen we dat?). Daarnaast is er ook het besef dat duurzaam ondernemen steeds belangrijker wordt om als kantoor aantrekkelijk te blijven voor jonge medewerkers.

Duurzaamheidsagenda

In de volgende fase van het Koploperproject gaan de deelnemers aan de slag om de uitkomsten en aanbevelingen uit de nulmeting te vertalen in een praktische duurzaamheidsagenda.

Innovatieve dienstverlening voor de ondernemer

“Deze sessies zijn heel nuttig om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen”, zegt een deelnemer, “voor ons kantoor, maar ook om onze klanten beter te helpen.” SRA-bestuurslid Harry Marissen: “De accountant heeft een duidelijke rol als het gaat om duurzaam ondernemen. Belangrijk is dat hij met de klant bespreekt wat de risico’s en kansen zijn van bijvoorbeeld alle klimaatregels die op het mkb afkomen. De accountant kan dan helpen met een financieringsplan om bijvoorbeeld CO2-reductie te realiseren en vervolgens te meten en er, indien nodig, assurance aan te verlenen.” 

Welke kantoren doen mee?

Sommige kantoren die meedoen aan het Koploperproject hebben al ervaring met duurzaam en toekomstbestendig ondernemen en willen dit (nog) verder uitrollen. Andere kantoren maken met het Koploperproject een begin.

De volgende kantoren doen mee: Eshuis Accountants en Belastingadviseurs, Van Oers accountancy en advies, JAN© Accountants en Adviseurs, de Jong & Laan accountants en belastingadviseurs, Van der Lans & Van der Leek Accountants en Adviseurs, Qwintess, Lansigt accountants en belastingadviseurs, ESJ Financial Engineering, Verstegen Accountants en Belastingadviseurs, HLB Blömer accountants en adviseurs, HLB Witlox Van den Boomen en Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs, Bentacera en CROP.

Lunchwebinar verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD vanaf 2023 (gratis en alleen voor SRA-leden)
Hoe bereidt u uw klant en uzelf voor op de CSRD? Grote bedrijven moeten per 2023 verplicht rapporteren over de milieu- en sociale impact van hun bedrijf. U moet dit duurzaamheidsbeleid vervolgens toetsen. Hoe kunt u uw klant adviseren over de CSRD? Zorg dat u bent voorbereid! Het lunchwebinar is ook interessant voor kantoren zonder CSRD-klanten, want door de verplichting wordt de druk in de keten om te verduurzamen flink opgevoerd.