Thuis in uw branche

Eerste voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector

  • Publicatiedatum: 3-2-2021
Administratie

Gisteren stuurde demissionair minister van Financiën Hoekstra de eerste voortgangsrapportage van de kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn naar de Tweede Kamer. Zij constateren dat op alle onderdelen van de kabinetsmaatregelen toekomst accountancysector stappen gezet zijn en dat de uitvoering van de door u aangekondigde verbetermaatregelen daarmee vooralsnog op schema ligt.

We herkennen het positieve beeld dat de kwartiermakers vandaag schetsen van een sector en stakeholders die gezamenlijk werken om de benodigde verbeterslagen in de sector te realiseren. Half januari jl. hadden we met een SRA-delegatie een zeer prettig overleg over alle aan ‘cultuur & kwaliteit’ gerelateerde SRA-activiteiten met de kwartiermakers. Niet alleen over het vele dat goed gaat, maar juist ook over de twijfels, dilemma’s, drempels, en diversiteit in uitdagingen op dit gebied bij de SRA-kantoren.

En ook op de andere thema’s genoemd in de brief zoals de Audit Quality Indicators of Fraude, (dis)continuïteit en Innovatie werken bestuursleden, bureaumedewerkers en de collega’s vanuit de SRA-kantoren mee aan de open, constructieve dialoog. We zien er naar uit om daar samen met de kwartiermakers nog meer werk van te maken.

Bijlage Eerste voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector