Thuis in uw branche

Gevolgen NOW: overuren december verloond in januari?

FAQ’s van SRA-kantoren

  • Publicatiedatum: 12-5-2020
Agenda

Vraag SRA-kantoor: Wij willen het volgende aan u voorleggen. In de NOW-regeling is opgenomen dat indien de definitieve loonsom van maart, april en mei lager uitvalt dan die van januari de subsidie gekort wordt.

Dit betekent dat voor elke euro minder loonkosten er 0,90 cent gekort wordt. Aan de ene kant begrijpen wij de gedachte hierachter maar het gevolg is dat dit, ten onrechte, zeer nadelig kan uitpakken voor klanten, vooral voor klanten in de detailhandel. Zo worden de overuren in de meeste gevallen de volgende maand verloond. Als voorbeeld neem ik een juwelierswinkel waarvan de overuren van december zijn verloond in januari.

Aangezien december de belangrijkste maand voor de detailhandel is, zijn de overuren deze maand ook het hoogst, wat inhoudt dat de loonsom van januari ruim 16% hoger is dan die van maart. Voor de maanden april en mei is de verwachting dat het verschil in de loonsom nog meer is, rond de 20%. Dit betekent dat de subsidie aanzienlijk wordt verlaagd, wat in onze ogen onterecht is.

Graag leggen wij dit bij u neer, aangezien deze casuïstiek geen individueel geval is maar bij vele ondernemingen speelt.

Antwoord SRA-Bureau Vaktechniek

Inderdaad zouden de in januari verloonde overuren die zijn gemaakt in december tot een relatief hogere loonsom over januari leiden en daarmee een vertekend beeld geven. De NOW-regeling voorziet hier niet in. SRA heeft deze vraag opgenomen in zijn wensenlijst die periodiek wordt besproken met bijvoorbeeld MKB-Nederland en met het kabinet en Kamerleden wordt gecommuniceerd. Uw vraag lijkt veel op de kwestie die eerder in een amendement is opgenomen met betrekking tot in maart uitgefactureerde werkzaamheden over februari, waardoor de omzet over maart relatief wat hoger is. Het kabinet is door de Tweede Kamer verzocht daar een oplossing voor te vinden.

Wilt u meer vragen en antwoorden over de steunmaatregelen, lees de update van de SRA-Praktijkhandreiking Coronamaatregelen, frequently asked questions.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren