Thuis in uw branche

Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties (DBA)

  • Publicatiedatum: 4-3-2016

In de 'Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties' (Handreiking DBA) vindt u de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij het beoordelen van voorgelegde overeenkomsten: moet de opdrachtgever op grond van deze overeenkomst wel of geen loonheffingen inhouden.

De staatssecretaris van Financiën heeft de publicatie van dit beoordelingskader toegezegd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

De Belastingdienst en UWV hebben in het verleden een gezamenlijk besluit 'Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking' uitgebracht. Dat besluit is in heroverweging.

Download

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren