Thuis in uw branche

Het maatschappelijk belang prevaleert boven gevoeligheden

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

  • Publicatiedatum: 12-8-2021
Marlies de Vries Chris Fonteijn
Marlies de Vries en Chris Fonteijn

En daar liggen ze dan ter consultatie, de tien kwaliteitsindicatoren (AQI’s). Accountantskantoren die wettelijke controles uitvoeren, moeten in een dashboard, dat voor iedereen toegankelijk is, gaan rapporteren hoe zij invulling geven aan de tien AQI’s.

"Er zou best weerstand kunnen komen. Er zullen altijd gevoeligheden zijn die we moeten afwegen tegen het maatschappelijk belang en dat laatste staat bij ons bovenaan", zegt kwartiermaker Marlies de Vries. "Al neemt dat uiteraard niet weg dat sommige gevoeligheden terecht kunnen zijn. Daar kijken wij ook naar."

Idee achter de AQI’s (audit quality indicators) is de gebruiker van de jaarrekening inzicht te bieden in de kwaliteit van de wettelijke accountantscontrole. Die is er nu te beperkt, aldus destijds de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Ze constateerde dat kwaliteitsverbetering van de wettelijke controles hard nodig is en presenteerde aanbevelingen, die grotendeels door het kabinet zijn overgenomen. Kwartiermakers De Vries, tevens onderzoeker en directeur van de controllersopleiding van Nyenrode, en Chris Fonteijn, partner bij Flint Global en oud-voorzitter van de Autoriteit Consument & Markt, kregen van de minister van Financiën vorig jaar de opdracht om snelheid en scherpte in het verbeterproces te houden.

Niet over één nacht ijs gegaan

Bij de totstandkoming van de tien AQI’s is er niet over één nacht ijs gegaan, wil Fonteijn benadrukken. "Daar is een heel proces met verschillende werkgroepen en professionals, binnen en buiten de sector, aan voorafgegaan." De Vries vult aan: "Een AQI op zich heeft niet zoveel zeggingskracht. Het gaat er juist om de AQI’s in verband met elkaar te zien, ook in de context van de kengetallen van de accountantsorganisatie, zoals hoeveel controles verricht een kantoor, wat zijn de kenmerken van de governance-structuur en wat is de uitsplitsing van de omzet naar controle- en adviesdiensten?" De AQI’s zijn ook niet in beton gegoten, merkt zij op. "Het kan zijn dat in de loop der tijd een AQI opnieuw tegen het licht moet worden gehouden of dat een andere AQI moet worden toegevoegd of juist afvalt."

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur augustus 2021

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur