Thuis in uw branche

Inlezen terugkoppel-cd in SDU Belasting Office

  • Auteur: Redactie
  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 23-5-2012

SDU heeft terugkoppeling gegeven op de melding van SRA dat de Terugkoppel CD-rom niet inleesbaar is in SDU Belastingoffice. SDU blijkt de functie per abuis niet te hebben aangezet bij de laatste update en belooft om deze functie in de volgende update, gepland voor de tweede helft juni wel aan te zetten. Het advies is om het bestand te openen met programma’s als Kladblok en/of Excel. SRA adviseerde SDU dringend om een versnelde update uit te brengen, mede gelet op de problemen met de uitstelregeling. Gisteren ontving SRA het volgende bericht:

Gebleken is dat de terugkoppel-cd voor de uitstelregeling niet is in te lezen in SDU Belasting Office (SBO). De terugkoppel-cd bevat de lijst met uitstelverzoeken waarvan het uitstel is verleend. Door het niet kunnen inlezen van de terugkoppel-cd wordt van u als belastingconsulent extra inspanning gevraagd. Op dit moment kan het overzicht van verkregen en niet verkregen uitstel nl. niet op eenvoudige wijze opgevraagd worden. Dit betreuren wij ten zeerste.

Daarnaast heeft de Belastingdienst op haar website een bericht geplaatst dat de inhoud van het verleende uitstel goed gecontroleerd dient te worden in verband met de eerdere problemen met de uitstelverzoeken aan hun zijde. Door het niet kunnen inlezen van de terugkoppel-cd ontbreekt de mogelijkheid tot het controleren of de door de belastingconsulent ingezonden uitstelverzoeken ook daadwerkelijk zijn ontvangen door het Centrale Verwerking Uitstel (CVU).

Oplossing

De terugkoppel-cd bevat de lijst met uitstelverzoeken waarvan het uitstel is verleend. De belastingplichtigen waarvoor het verzoek tot uitstel is geweigerd, wordt separaat op papier aangeleverd bij de belastingconsulent. Indien u dit overzicht niet heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de CVU via tel. 0800-0543, doorkiesnummer 8562). Ook kunt u contact opnemen met het CVU om naar het inleverschema te vragen.

Begin juni verwacht de Belastingdienst over te gaan tot verzenden van herinneringen voor de niet ingediende aangiften. Dit geldt ook voor die belastingplichtigen waarvoor u een uitstelverzoek heeft gedaan, maar deze door het CVU niet is ontvangen. Het CVU heeft ons aangegeven dat, indien u op dat moment alsnog (nogmaals) uitstel aanvraagt, het uitstel alsnog verleend wordt voor die belastingplichtige(n). Uitstel kan niet meer worden aangevraagd zodra de Belastingdienst overgaat tot het versturen van aanmaningen. Dit zal echter niet voor het einde van de vakantieperiodes plaatsvinden.

Probleem

De volgende levering staat gepland voor medio juni. Wij begrijpen dat de periode tot de volgende levering voor een aantal van onze gebruikers te lang is. Derhalve hebben wij verschillende scenario’s onderzocht:
De levering van een tussentijdse spoedrelease waarbij de functionaliteit voor het inlezen van de terugkoppel-cd toegevoegd wordt. SDU Belasting Office kent alleen volledige releases. Het leveren van een spoedrelease betekent echter dat niet het volledige testtraject van een reguliere release gehanteerd kan worden, met alle mogelijke gevolgen van dien. Daarnaast wordt met het leveren van een dergelijke release, de levering van de volgende geplande release van medio juni onder druk gezet en daarmee ook de levering voor het f-biljet 2012.

Samen met de Centrale Verwerking Uitstel is gekeken naar een passende oplossing. Geprobeerd is om voor de belastingplichtigen waarvoor via onze software een verzoek tot uitstel is gedaan, integraal uitstel te krijgen tot 1 september 2012. Omdat de uitstelverzoeken reeds zijn verwerkt, bleek dit niet meer mogelijk.

Einde bericht.

Reactie SRA

SRA is ontstemd over de gang van zaken en zal dit punt nogmaals agenderen bij het eerst volgende Becon-overleg.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren