Thuis in uw branche

IT als fundament voor de controlepraktijk

  • Publicatiedatum: 16-12-2020
Erik-Jan Kreuze

In de tien jaar dat de IT-auditkring bestaat, is een groot aantal onderwerpen de revue gepasseerd en het aantal deelnemers fors gegroeid. De gedachte erachter is echter niet veranderd, vertelt voorzitter Erik-Jan Kreuze. “We delen kennis en nemen SRA-accountants mee in de toegevoegde waarde van IT-Audit voor de controlepraktijk, om het vak van accountant naar een hoger niveau te brengen.”

Het tienjarig bestaan van de IT-auditkring zou reden kunnen zijn voor een bescheiden feestje, als de coronaregels dit niet zo hadden bemoeilijkt. Bovendien: nuchter als hij is, kijkt Erik-Jan Kreuze liever vooral vooruit, naar wat er nog beter kan. “We hebben de IT-auditkring als beroep nog steeds hard nodig, zeker als mkb-accountants, want ik zie dat we nog altijd moeite hebben om IT te integreren in onze controle. De jonge generatie gaat daar wel verder in en verschillende kantoren pakken IT echt op als fundament voor de controlepraktijk, maar anderen blijven vooralsnog voorzichtig. Men heeft kennelijk toch het gevoel dat de klassieke controlemiddelen meer punten opleveren in de reviews.

Het accountantsberoep bevindt zich al met al nog steeds in een lastige spagaat tussen de klassieke typologiemodellen en hoe de wereld nu is georganiseerd en gedigitaliseerd.” Elk kantoor zou dan ook een ‘frontrunner’ moeten hebben die de rest in deze ontwikkelingen meeneemt, vindt Kreuze. “De meeste deelnemers aan de IT-auditkring waren in de afgelopen jaren daadwerkelijk ‘verkenners’ en frontrunners die nieuwe gebieden hebben ontdekt en gingen onderzoeken hoe zij deze ontdekkingen konden verwerken in de praktijk. Dat was heel inspirerend.”

Bredere verantwoording

Een van de trends die Kreuze zelf op de voet volgt, is de jaarrekening 3.0. Hierin spelen begrippen als maatschappelijke impact en de naleving van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties en ESG-factoren (milieu, maatschappij en governance) een rol. “Ik geloof in de driehoek van controle, IT en de jaarrekening 3.0 en een bredere verantwoording dan alleen de financiële”, zegt hij met klem. “Dit levert interessante vraagstukken op voor onze beroepsgroep. Hoe gaan bedrijven bijvoorbeeld deze nietfinanciële doelen monitoren en bewaken en de processen daaronder registreren? Hier komt een hele nieuwe wereld van IT bij kijken, om de ecologische voetafdruk, CO2-impact en andere kwalitatieve gegevens te kunnen bijhouden.”

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur november 2020

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur