Thuis in uw branche

Kostenstijging drukt winst 2022 bij SRA-accountantskantoren

  • Publicatiedatum: 12-12-2023

Ondanks een omzetstijging van gemiddeld 7,5% in 2022, nam de winst over 2022 bij SRA-accountantskantoren in en werkzaam voor het mkb gemiddeld met 'slechts' 2,7% toe. Stijging van de totale kosten met 8,6% is daarvan de oorzaak. De collectieve loonsverhoging voor 2023 kwam neer op 5,7%. Ook het budget voor IT steeg met 7,7%. Dit zijn enkele uitkomsten uit drie SRA-Benchmarkonderzoeken 2023: het Salarisonderzoek, de Kantorenbenchmark en het IT-kostenonderzoek.

Collectieve loonsverhoging

De gemiddelde collectieve loonsverhoging in 2023, naast een individuele verhoging, bedroeg 5,7%. Kantoren geven aan om voor 2024 een collectieve loonsverhoging van gemiddeld 2,5 tot 3% toe te kennen. 82% van de deelnemende kantoren verwacht dat de totale personele kosten per fte voor 2023 meer dan 5% hoger zullen uitpakken dan in 2022.

Aantal openstaande vacatures blijft hoog

Naast beloning is er ook oog voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld dat medewerkers bij 95% van de deelnemende SRA-kantoren gefaciliteerd kunnen thuiswerken. Het gemiddeld aantal vakantiedagen ligt ruim boven de wettelijke norm.

Het aantal openstaande vacatures blijft onveranderd hoog. Bij de deelnemende SRA-kantoren aan het Salarisonderzoek stonden maar liefst 1.500 vacatures open in augustus/september 2023. Ondanks een relatief hoog instroompercentage van 22,5%, steeg het aantal personeelsleden bij de deelnemende kantoren tussen augustus 2022 en augustus 2023 met 6,2%.

Grafiek Aantal vacatures

Kostenstijging remt winstgroei

De gemiddelde omzetgroei bij de deelnemende kantoren in 2022 ten opzichte van 2021 was 7,5%. Hiertegenover staat een flinke stijging van de totale kosten met gemiddeld 8,6%. Met name de overige bedrijfskosten, afboeking debiteuren en pr- en marketingkosten laten een uitschieter zien van 28%. De gemiddelde winst over 2022 nam hierdoor voor de deelnemende kantoren uiteindelijk met 2,7% toe. Dit blijkt uit de SRA-Kantorenbenchmark.

De gemiddelde netto-omzet per fte nam ten opzichte van 2021 bij alle kantoren toe: het meest bij kantoren tussen de 50 en 150 fte, het minst bij kantoren met meer dan 150 fte. Ten aanzien van het ziekteverzuim is een overallstijging bij alle deelnemende kantoren zichtbaar, die echter nog steeds onder het landelijke gemiddelde ligt.

Grafiek Omzet kosten en winstontwikkeling

IT-budget stijgt

Uit het IT-kostenonderzoek blijkt dat er flink geïnvesteerd wordt in IT: gemiddeld lag het IT-budget voor 2022 7,7% hoger dan in 2021. De IT-kosten bestaan uit software, infrastructuur en IT-personeel. Alle kantoren geven percentueel ongeveer evenveel uit aan de verschillende IT-kosten. De kantoren tot 25 fte geven verhoudingsgewijs meer uit aan infrastructuur dan aan IT-personeel ten opzichte van hun collega's. Zij beschikken meestal niet over een eigen IT'er.

Grafiek Gemiddelde IT-kosten